PlaTo 4.0 - Analiza żelbetowych układów płytowych

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

INTERSOFT

PlaTo jest kompleksowym programem służącym do analizy statycznej i wymiarowania żelbetowych układów płytowych.
PlaTo został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konstruktorów na profesjonalny program do obliczeń takich konstrukcji przy jednoczesnej łatwości wprowadzania danych i obsługi. Program można wykorzystać przy projektowaniu najprostszych elementów, np. płyt balkonowych jak i tych najbardziej skomplikowanych, np. mostowych pomostów jezdnych. Jest zatem znakomitym narzędziem zarówno dla początkujących jak i doświadczonych projektantów. Tworzenie układu konstrukcyjnego odbywa się metodą pozycyjną na graficznie interaktywnej powierzchni. Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość wprowadzania dowolnej geometrii płyt. Dowolność dotyczy również grubości płyty, która może być stała bądź zmienna w sposób skokowy lub liniowy.
PlaTo umożliwia również całkowitą swobodę w kształtowaniu otworów w płycie. Podczas definiowania geometrii płyty istnieje możliwość skorzystania z gotowych folii podkładowych wykonanych w dowolnym programie typu CAD zapisanych w formacie DXF. Program wymiaruje płyty oraz podciągi według PN-B-03264:2002, bada również zarysowanie, ugięcie, siły przekrojowe oraz momenty główne w płycie. W wyniku obliczeń otrzymujemy zbrojenie na zginanie oraz ścinanie. Sprawdzana jest również nośność płyty na przebicie. Użytkownik ma również możliwość indywidualnego zadania zbrojenia, zarówno na zginanie, ścinanie jak i przebicie. PlaTo oblicza wówczas zbrojenie zginane i ścinane, które należy ewentualnie dodać, jeśli to zadane jest niewystarczające. Taki tryb pracy umożliwia wykorzystanie programu do ekspertyz oraz analiz istniejących układów płytowych.

Podstawowe możliwości programu:
• Zorientowane położeniem wprowadzanie i edycja danych.
• Wprowadzanie ogólnej geometrii płyt o dowolnych kształtach.
• Modelowanie podciągów, obliczanie według metody elementów skończonych.
• Zastosowanie hybrydowego elementu płytowego.
• Obliczenie deformacji przestrzennej.
• Wprowadzanie słupów okrągłych i prostokątnych.
• Wymiarowanie podciągów, wykonanie sprawdzeń dotyczących wytrzymałości płyty na ścinanie.
• Obliczanie nacisku podpór.
• Automatyczne nakładanie się obciążeń wypadkowych.
• Wymiarowanie płyt i podciągów wg PN-B/03264:2002.
• Wymiarowanie na skręcanie i skręcanie ze ścinaniem podciągów.
• Obliczenia dynamiczne dla płyt.
Cena:
Brutto:
1820.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
• Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
• 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
• napęd DVD-ROM,
• około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
• karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, lub karta zgodna z DirectX 9
• system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL
Uwagi:
Uwagi dodatkowe:
• Program wymaga instalacji na dysku C w katalogach o nazwach do 8 znaków.