GA ZNAKI (dawniej Geoasystent)

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

DgI Futura s.c.

GA Znaki to program do wspomagania projektowania oznakowania w środowisku CAD. Pracuje w: Autocad 2004-2015, Civil 3D 2014-2015, BricsCAD PRO v. 11-14, BricsCAD Platinium v. 11-14, ZWCAD Professional 2014-2015+.
Program zgodny jest z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

GA Znaki to program prosty w obsłudze ( wybierz znak, kliknij na projekcie, wybierz miejsce odnośnika do opisu, wstaw), ale rozbudowany funkcjonalnie (znaki mają zmienną treść, można je wstawiać na różnych konstrukcjach wsporczych, kopiować, edytować….)
Poniżej, lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji.

Oznakowanie pionowe:
- możliwość pracy na różnych konstrukcjach wsporczych (4) dla znaków
- funkcje kopiowania i edycji wstawionego oznakowania
- rysuje znaki w wybranej grupie wielkości (od Mini do Wielkie)
- dodano dwa nowe „stany” znaku: „do przeniesienia” i „przeniesione”
- nowe opcje wstawiania opisu znaków:
a) wg wskazanego kierunku – 1 punkt
b) wg wskazanego kierunku – 2 punkty
c) zgodnie z przebiegiem trasy
d) przeciwnie do przebiegu trasy
- usprawnienie pracy z trasą
- 10 nowych schematów generatora tablic E-1
- dodano generator znaku F-6 i F-6a
- rozbudowana funkcjonalność znaków F-10
- rozbudowana funkcjonalność znaków F-21 i F-22
- rozbudowana funkcjonalność tabliczek T (wiele wierszy tekstu)
- funkcja składania nowych znaków z predefiniowanych elementów

Oznakowanie poziome:
- raportowanie oznakowania poziomego nie wymaga dodatkowego opisu oznaczeń
- kolory linii edytowane w RGB
- nowe funkcje rysowania oznakowania poziomego:
a) po krzywej od A do B
b) dowolnie od pkt A do B
c) po krzywej od pkt A na długości X
d) na całej krzywej
e) z odsunięciami od początku i końca wskazanego pkt A i B
- oznakowanie liniowe rozmierzane jest w dwóch trybach:
a) wg wskazania (długość linii mierzona między wskazanymi punktami
b) koniec na linii (długość linii mierzona od pkt wskazania do ostatniej pełnej linii możliwej do wykreślenia)
- możliwość rozpoczęcia rysowania linii od przerwy
- rysuje z odsunięciem od początku i/lub końca linii
- rysowanie strzałek i symboli, możliwość wstawienia w dwóch kierunkach, zgodnie lub przeciwnie do wskazania
- rysowanie symboli seriami:
a) pojedynczo
b) seria z zadanym odstępem dowolnie od pkt A do pkt B
c) seria z zadanym odstępem po krzywej od pkt A do pkt B
- nowa funkcja dla znaków poprzecznych P-10 i P-11: rysowanie zamknięte w obwiedni
- usprawnienie pracy z powierzchniami wyłączonymi z ruchu P-21
- nowe funkcje wstawiania Punktowych Elementów Odblaskowych (definicja serii, długość przerwy).

Urządzenia bezpieczeństwa:
- nowe tryby rysowania:
a) pojedynczo
b) po krzywej od A do B
c) od pkt A do pkt B
- rozkład elementów na krzywej zgodnie z ich rozliczeniem obliczonym na krzywej bazowej między pkt A i B
- opcja rysowania oznakowania seriami
- nowe opcje wstawiania opisu znaku:
a) wg wskazanego kierunku
b) wg trasy
c) przeciwnie do trasy
- uzupełniona lista oznakowania urządzeń bezpieczeństwa.

Dodatkowe narzędzia:
- nowa opcja Notatnika – dla każdego znaku
- nowe okno wstawiania symboli sygnalizacji świetlnej
- nowe okno umożliwiające sprawną edycję punktów przekroju pionowego
- nowe okno umożliwiające pobranie obliczeń dla przekroju pionowego
- raporty /zestawienia oznakowania zawierają wszystkie atrybuty znaków: nazwę, blok, stan, warstwę, wielkość, wymiar, kilometraż, trasę, opis, ilość sztuk, długość i powierzchnię malowania.

Zmiany w konfiguracji programu:
- możliwość konfigurowania 8 atrybutów znaków pionowych (stan, wielkość, dodatkowy tekst, wysokość, szerokość, nazwa, trasa)
- możliwość przystosowania atrybutów: widoczności, stylu tekstu, pozycji, wielkości, warstwy
- konfiguracja kolorystyki oznaczeń w trybie kolorowym i czarno białym
- konfiguracja stanu znaków odnośnie trybów kolorystycznych (kolorowy lub czarno-biały)
- możliwość zmiany opisów stanów znaków (standardowo: projektowane=prj, istniejące=ist …)
- podręczny zestaw warstw na których wstawiane są automatycznie znaki.

Zachęcamy do pobrania wersji demo programu.
Cena:
Brutto:
3050.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: