Magazyn i Faktury PRO plus 1 firma/5 stanowisk

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Magazyn i Faktury PRO Plus jest rozszerzoną wersją programu Magazyn i Faktury PRO.
Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:
• Wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe,
• Obsługa zamienników,
• Zamówienia od odbiorców oraz Zamówienia do dostawców,
• Oferty dla klientów,
• Działy towarowe,
• Faktury Zaliczkowe w walucie oraz Faktury Końcowe w walucie,
• Wydruk w języku polsko/angielskim, angielskim Faktur, Faktur WDT, Faktur Eksportowych,
• Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych.

Generuje pliki JPK_VAT i JPK_FA.

Wybrane możliwości:

DOKUMENTY SPRZEDAŻY
- Faktury
- Faktury VAT polskie w dowolnej walucie,
- Paragony,
- WZ,
- Faktury pro forma,
- Faktury marża,
- Faktury zaliczkowe, końcowe,
- Faktury eksportowe,
- Faktury WDT,
- Faktury wewnętrzne,
- Rachunki bez VAT,
- Faktury MP (Mały Podatnik),
- Faktury VAT do Paragonu,
-Faktury VAT do WZ,
- Faktury VAT do Faktur proforma,
- Dokumenty korygujące,

FAKTUROWANIE
DOKUMENTY ZAKUPOWE
- Przyjęcia zakupu PZ,
- Faktura RR,
- PZ korygujący.

DOKUMENTY MAGAZYNOWE
- Wydanie na zewnątrz WZ,
- Przychód wewnętrzny PW,
- Rozchód wewnętrzny RW,
- Protokół zniszczenia,
- Arkusz spisu z natury,
- Remanent,
- Bilans otwarcia BO,
- Ruch towarów, - Przesunięcia międzymagazynowe MM

ZAMÓWIENIA I OFERTY
- wystawia zamówienia od odbiorców i do odbiorców,
- pozwala na automatyczną realizację zamówień od odbiorców lub do dostawców poprzez wystawienie Faktury, Paragonu, Faktury Pro-Forma lub PZ z tych dokumentów,
- umożliwia przygotowanie oferty dla odbiorców,
- pozwala na automatyczną realizację oferty dla odbiorców poprzez wystawienie Faktury, Paragonu lub Faktury Pro-Forma z tego dokumentu.

Dodatkowo:
- umożliwia wydruk logo firmy na dokumentach sprzedaży,
- zapisuje wystawione dokumenty jako pliki PDF, dzięki czemu można wysłać kontrahentowi np. Fakturę VAT za pomocą e-maila,
- posiada nieograniczony ilościowo słownik kontrahentów, towarów i usług,
- możliwość sprzedaży usług, które nie zapisują się do słownika usług, - wystawia dokumenty korygujące oraz noty korygujące,

- umożliwia edycję wszystkich wystawionych dokumentów oraz wydruk duplikatów,
- udziela rabatów, możliwość zdefiniowania rabatów dla określonej grupy towarowej lub grupy kontrahentów,
- umożliwia utworzenie do pięciu cenników: przypisanie cennika do kontrahenta lub grupy kontrahentów, określenie rabatu dla cenników,
- kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami,
- wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe,
- wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów, usług lub wystawionych dokumentów,
- umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów),
- dowolne konfigurowanie numeracji dokumentów,
- nalicza podatek VAT od netto lub od brutto,
- posiada moduł archiwizacji danych,
- nadanie uprawnień użytkownikom do określonych funkcji,
- współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet i innymi zgodnymi z protokołem Thermal (m.in. Posnet, Novitus, Emar Printo, Elzab, Innova DF-1),
- współpracuje z czytnikami kodów kreskowych,
- umożliwia wprowadzenie wielu kont firmowych,
- obsługuje nieograniczoną ilość niezależnych kas, - obsługuje nieograniczoną ilość magazynów.

DOKUMENTY KASOWE I BANKOWE
- PK, KW, raport kasowy,
- Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
- eksportuje dane do programów Microsoft Word i Excel oraz OpenOffice Writer i Calc,
- automatycznie księguje dokumenty sprzedaży w programie Księga PRO,
- import danych z programów Fakturowanie i Magazyn Biznesmen i Biznesmen mała firma.
Cena:
Brutto:
430.50 zł
Do pobrania:
Wymagania sprzętowe:
- komputer PC z systemem operacyjny MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, 8
- 256 MB pamięci RAM (lub więcej),
- około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM,
- drukarka,
- mysz,
- system obsługi baz danych MS SQL Server 2000 lub 2005 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000 oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie.