e-Bistyp Complex - cennik internetowy + baza wiedzy (dostęp roczny)

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp stanowi unikalny system informacji dla rynku budowlanego składający się z bazy cen i stawek do kosztorysowania oraz aktualnych informacji prawnych dotyczących procesu budowlanego.
Na informacje prawne, które zawiera e-Bistyp składają się zagadnienia dotyczące procesu budowlanego oraz akty prawne je regulujące i komentarze. Ponadto posiadają one bazę pytań i odpowiedzi dotyczących procesu budowlanego. Informacje prawne pozwalają w łatwy sposób uzyskać rozwiązanie problemów prawnych.

Baza e-Bistyp Complex jest bazą cen, składającą się ze wszystkich publikacji cząstkowych e-Bistyp, dostępnych on-line z możliwością intuicyjnego wyszukiwania.

Cennik e-BISTYP Complex zawiera:
1. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych,
2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych,
3. Katalog cen jednostkowych i obiektów drogowych,
4. Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych,
5. Cennik maszyn i urządzeń,
6. Informacyjny cennik materiałów budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
7. Informacyjny cennik materiałów elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
8. Informacyjny cennikumateriałów instalacyjnych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu.

Baza aktualizowana jest na bieżąco, w momencie ukazywania się kolejnych wydawnictw na rynku w formie książkowej i na płytach CD oraz zapewnia dostęp do pełnej wersji wszystkich publikacji BISTYP.

e-BISTYP Complex zawiera największą bazę cen jednostkowych we wszystkich branżach i obiektów modelowych umożliwiających sporządzenie każdego rodzaju kosztorysu i wszelkich wycen robót budowlanych – użytkownik na podstawie wskaźników cenowych zawartych w bazie e-BISTYP COMPLEX ma możliwość dokonania we wszystkich branżach, wszelkiego rodzaju wycen takich jak: wartość kosztorysowa inwestycji, kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze; może także sporządzić wszelkiego rodzaju analizy cenowe i porównawcze na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Dzięki wersji on line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy bark dostępu do Internetu nie uniemożliwia korzystania z produktu, ponieważ możliwy jest eksport danych cenowych na dysk komputera i zasilenie nimi programu do kosztorysowania.

Cennik współpracuje z najpopularniejszymi programami kosztorysującymi jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.