BISTYP - Katalog cen jednostkowych robót REMONTOWYCH 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp Remonty to wersja on-line Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów remontowych, zawierająca wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji katalogu, poszerzona o archiwum danych, z możliwością intuicyjnego wyszukiwania on-line i bazę wiedzy.

Wersja elektroniczna katalogu zawiera zbiór wskaźników jako bazę cen jednostkowych rynkowych do programów kosztorysowych oraz do programu FOBOS-WKI.

Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych.

Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji pozabudżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym.

Umieszczone ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:
• budowlanej
• sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
• elektrycznej
• inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

e-Bistyp Remonty zawiera również obiekty modelowe, które stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych.

Baza on-line katalogu e-Bistyp Remonty jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen.

Publikacja współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.
Cena:
Brutto:
243.54 zł