Program Badania i Pomiary Elektryczne PROTON+ PRO

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

ISE PL

Program PROTON+ PRO to program wspomagający tworzenie oraz archiwizację protokołów z pomiarów elektrycznych. Został stworzony z myślą o firmach wykonujących wszelkiego rodzaju badania oraz pomiary elektryczne, a także dokumentację do tych pomiarów. Struktura programu została zaprojektowana zgodnie ze standardowymi rozwiązaniami systemu Windows, dzięki czemu korzystanie z niego jest ergonomiczne, a potrzebne funkcje można odszukać intuicyjnie.br>
Program PROTON+ wspomaga tworzenie i archiwizację protokołów, oględzin oraz przeglądów elektrycznych. Wszystkie elementy są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program jest ciągle rozwijany oraz aktualizowany. Wydruki dokumentów można dopasowywać do własnych wymagań.

PROTON+ pozwala na udokumentowanie bardzo wielu badań i pomiarów. Oprócz protokołów z badań i pomiarów instalacji elektrycznych niskiego napięcia, program umożliwia protokołowanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz urządzeń przenośnych PAT, w tym urządzeń medycznych. Lista protokołów dostępnych w programie:
• Oględziny i przeglądy instalacji elektrycznej
• Badanie stanu rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych
• Badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej TNC
• Badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej TNS
• Badanie rezystancji izolacji - przewody czynne zwarte
• Badanie rezystancji izolacji podłóg i ścian
• Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
• Badanie wyłączników różnicowoprądowych
• Badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi
• Badanie linii kablowych
• Badanie urządzeń piorunochronnych i uziomów
• Badanie rezystancji uziemienia
• Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych
• Badanie natężenia oświetlenia
• Badanie narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
• Badanie spawarek elektrycznych
• Badanie instalacji strukturalnych LAN
• Badanie rezystancji węży nalewczych
• Badanie styczników i przekaźników
• Badanie wyłączników
• Badanie urządzeń przenośnych – PAT.

PROTON+ wykonuje obliczenia, dokonuje oceny i zestawia dane w postaci protokołu. Dużym uproszczeniem jest zastosowanie Kartotek, dzięki którym informacje przechowywane są w bazie danych i znacznie przyspieszają tworzenie kolejnych protokołów. PROTON+ zawiera następujące kartoteki:
• Kartoteka protokołów
• Kartoteka zleceniodawców
• Kartoteka obiektów
• Kartoteka urządzeń przenośnych
• Kartoteka mierników
• Kartoteka wykonawców pomiarów
• Kartoteka zabezpieczeń
• Kartoteka orzeczeń, uwag, wniosków
• Kartoteka norm oświetleniowych.

Kartoteka szablonów, czyli dokumentów tekstowych automatycznie uzupełnianych o informacje z dołączonego protokołu, zdecydowanie przyspiesza tworzenie dokumentów opisowych. Za pomocą tej funkcji można wykorzystywać nieograniczoną liczbę wzorów protokołów, oświadczeń i innych wzorów opinii technicznych do bardzo szybkiego przygotowywania tych dokumentów.
W programie standardowo znajduje się wiele gotowych szablonów, np.:
• Metryka urządzenia piorunochronnego
• Protokół odbioru prac
• Protokół z zadziałania oświetlenia awaryjnego
• Protokół z zadziałania Głównego Wyłącznika Prądu
• Szczegóły uziomu odbiorcy
• Zalecenie testowania wyłączników RCD dla użytkownika
• oraz wiele innych na bieżąco dodawanych.

Program PROTON+ dzięki zastosowaniu szeregu funkcji dostosowuje się do potrzeb klientów. Licencja programu jest przenośna, co oznacza, że klucz w formie urządzenia USB umożliwia pracę w pełnej wersji licencyjnej na tym komputerze, w którym w danym momencie jest umiejscowiony. Kupując jedną licencję, można zainstalować program na dowolnej liczbie komputerów i w miarę potrzeb przekładać klucz.
Program PROTON+ pozwala na pozyskiwanie danych pomiarowych z bardzo wielu źródeł. Istnieje możliwość współpracy z dostępnymi na rynku miernikami oraz import danych z nieograniczonej liczby formatów plików z danymi. Obsługujemy wybrane mierniki firm: Benning, Kyoritsu, Megger, Metrel oraz Sonel.

Istnieje możliwość zamówienia programu Proton+ w pakiecie ze Szkicami Elektrycznymi, czyli programem wspomagającym tworzenie schematów elektrycznych. Szkice Elektryczne są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą 200 zł + VAT.