BISTYP - Informacyjny cennik materiałów instalacyjnych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wydawnictwo stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.

Cennik składa się z czterech działów:
Dział I zawiera ceny materiałów instalacyjnych z notowań;
Dział II zawiera ceny najmu sprzętu budowlanego;
Dział III zawiera koszt jednorazowy za przejazd sprzętu budowlanego;
Dział IV zawiera ceny materiałów producentów.

W ICMI umieszczono również: średniokrajową stawkę robocizny kosztorysowej R, wskaźniki narzutów: Kosztów pośrednich - Ko, Kosztów zakupu - Kz oraz Zysku - Z (według notowań Bistyp - Consulting).

Kolejne wydania rozszerzamy o nowe ceny materiałów, szczególnie dział zawierający ceny materiałów producentów.
Cena:
Brutto:
77.76 zł