BIULETYNY CEN ROBÓT BRZ,BRB,BRI,BRE,BRR - biuletyny proste na CD 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Zestaw biuletynów cen robót składa się z następujących biuletynów:
- Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych BRZ
- Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB
- Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI
- Biuletyn cen robót elektrycznych BRE
- Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR
- Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe.

Ceny robót można stosować do sporządzania metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowania wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót.
Cena:
Brutto:
174.00 zł