BIZNESMEN START- Pakiet programów

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Biznesmen START to pakiet programów do obsługi firmy, w którego skład wchodzą:
• FAKTUROWANIE MF,
• KSIĘGA MF,
• KADRY, PŁACE i ZUS MF
• PRZELEWY-KASA MF.

Przeznaczony jest dla firm usługowo-handlowych, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, gdyż nie kontroluje on stanów magazynowych. Wystawia dokumenty sprzedaży, obsługuje operacje kasowe i bankowe. Umożliwia prowadzenie księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów z ewidencją sprzedaży i zakupów VAT lub ewidencji ryczałtowej. Ponadto ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników (w tym właściciela), naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

FAKTUROWANIE
•wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj. faktury VAT, faktury VAT fiskalne, faktury eksportowe, faktury proforma, faktury VAT-marża, faktury zaliczkowe, paragony, dokumenty korygujące, noty korygujące,
•umożliwia edycję wszystkich wystawionych dokumentów,
•nalicza podatek VAT od netto lub brutto,
•umożliwia zmianę wartości stawek VAT,
•wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe, udziela rabatów,
•kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami,
•współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet i innymi zgodnymi z ich protokołem,
•zawiera rozbudowywany słownik kontrahentów i towarów-usług z możliwością definiowania opisu dla pozycji (możliwość wpisywania długich nazw),
•wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów-usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży,
•wydruk oferty handlowej – cennika, możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów).

KSIĘGA
•rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów (z podziałem na rodzaje działów w firmie),
•ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT (z podziałem na rodzaje działów w firmie) z możliwością automatycznego zapisu do księgi,
•ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego (z podziałem na rodzaje działów w firmie),
•sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku z możliwością uwzględnienia remanentów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
•rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej strukturą zakupów,
•ewidencja i zestawienia zapisów dotyczących akcyzy,
•funkcja chronologicznego porządkowania wpisów w ewidencji i księdze,
•wydruk tabulogramu, ewidencji, zestawień: VAT, ryczałtu, akcyzy (na kilka sposobów),
•sporządzanie deklaracji VAT i PIT (wydruk pełny i wstawiany w oryginalne druki),
•zapis danych za poprzednie lata obrachunkowe,
•prowadzi i rozlicza kilometrówkę dla wielu pojazdów,
•pamięta trasy i ilość kilometrów,
•automatyczne księgowanie wystawionych dokumentów.

KADRY-PŁACE
•prowadzi ewidencję do 5 pracowników (możliwość rozbudowy),
•sporządza i drukuje umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę,
•rozwiązania umowy o pracę, zakres obowiązków, regulamin pracy, arkusz osobowy, kartoteki pracownika,
•oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
•umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) oraz tworzenie własnych wzorów listy płac lub skorzystanie ze standardów,
•oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz wszelkie zasiłki,
•oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników), wypłaty zaliczek, drukuje przelewy za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4,
•umożliwia tworzenie wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac,
•wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń,
•elastyczne ustalanie wysokości progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS
•drukuje deklaracje: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40 (możliwość edycji danych na podglądzie wydruku).

PRZELEWY-KASA
•wystawia i drukuje: Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, Przekazy Pocztowe Imienne, Przekazy Pocztowe na konto,
•Przelewy na konto ZUS, Przelewy na konto US (wydruk pełny i wstawiany),
•sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe,
•chronologicznie sortuje zapisy w kasie, dokonuje bilansu kasy, obsługuje do 100 niezależnych kas i 10 kont bankowych.

INNE
•bezpieczeństwo-archiwizacja danych,
•użytkownicy-hasła,
•pomoc techniczna: telefoniczna, e-mail
•aktualizacja w Internecie nieograniczona liczba wpisów do bazy,
•nieograniczona ilość użytkowników.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
•automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży w programie Księga Przychodów i Rozchodów Mała Firma
•możliwość przejścia z danymi na oprogramowanie z serii Podatnik/Biznemen PRO oraz Infor System.
Cena:
Brutto:
169.00 zł
Wymagania sprzętowe:
- komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, - 256 MB pamięci RAM (lub więcej), - około 80 MB wolnego miejsca na dysku twardym, - dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz.