Cennik Maszyn i Urządzeń Bistyp - II półrocze 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Cennik służy do wyceny maszyn i urządzeń, współpracuje z następującymi programami kosztorysowymi: FOBOS WKI, Norma Pro.
Cennik zawiera ceny maszyn i urządzeń dla następujących grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych:
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓŁNEGO ZASTOSOWANIA
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE.

Cennik zawiera ceny maszyn i urządzeń:
- nowych
- używanych
- nowych nie produkowanych.

PONAD 9 tys. POZYCJI !!!

Wersja książkowa + on-line.
Cennik obejmuje podstawowe parametry techniczne każdej pozycji oraz dane producenta.
Wartość rzeczywistą wycenianych maszyn i urządzeń oblicza się odejmując od ceny nowej maszyny lub urządzenia podanej w cenniku, wartość zużycia powstałego w okresie eksploatacji wraz z uwzględnieniem postępu technicznego i rozwiązaniami technologicznymi.

Stan techniczny wycenianych maszyn i urządzeń oraz stopień ich zużycia określa rzeczoznawca.

Prosimy naszych Użytkowników do zgłaszania swoich uwag oraz propozycji do cennika.

Każde następne wydanie cennika będziemy rozszerzać o nowe pozycje maszyn i urządzeń.
Cena:
Brutto:
424.44 zł