MENEDŻER POJAZDÓW 1.0 PL+ 1 stanowisko

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

SoftwareProjekt

MENEDŻER POJAZDÓW to rozbudowany, a zarazem prosty w obsłudze polski program komputerowy do ewidencji przebiegu pojazdów jak również zaawansowany system wspomagający zarządzanie i kontrolę pojazdów i kierowców w firmie.
Jest zgodny z założeniami ustawy o VAT i zmianami jakie weszły w życie po 1 kwietnia 2014 odnośnie rozliczania podatku VAT o pojazdów zgłoszonych na podstawie formularza VAT 26. Ułatwia prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów - kilometrówki VAT według najnowszych wymogów Urzędów Skarbowych.

Oprogramowanie pozwala na kontrolę kosztów / zysków związanych z przejazdami na podstawie definiowanych stawek za kilometr dla danego rodzaju pojazdu. Pozwala również na rozliczenie czasu pracy danego pojazdu, czy też maszyn budowlanych na podstawie stawki za godzinę pracy - motogodziny.

Kontroluje terminy związane z pojazdami takie jak ważność ubezpieczenia OC/AC, winiet, Viatoll, terminy badań technicznych, wymiany opon na letnie, badań lekarskich, terminy wymiany wyposażenia (np. gaśnic), ważność kart paliwowych, dokumentów itp. Kontrola zdarzeń może odbywać się równie poprzez śledzenie bieżącego stanu przebiegu pojazdu. Po osiągnięciu przez pojazd danego przebiegu program poinformuje o konieczności wymiany klocków hamulcowych czy oleju silnikowego, o konieczności dokonania przeglądu gwarancyjnego itp.

Menedżer Pojazdów umożliwia ewidencjonowanie przebiegu pojazdu, rozliczanie oraz drukowanie kart drogowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. Program ułatwia także analizę kosztów w podziale na poszczególne karty drogowe jak również centra kosztowe (CK).

Ułatwia prowadzenie ewidencji wyposażenia pojazdu oraz rejestr dokonanych napraw i powstałych szkód komunikacyjnych, stłuczek co z kolei daje możliwość analizowania awaryjności oraz kontroli stanu pojazdu. Pozwala także zaplanować konieczną do wykonania naprawę na wskazany termin o czym poinformuje automatycznie w przypomnieniach. Pozwala na prowadzenie rejestru posiadanych opon.

Menedżer Pojazdów, to dwa programy w jednym: Ewidencja przebiegu pojazdów (zestawienie kosztów i przejazdów w tym kilometrówka VAT) oraz zaawansowany mechanizm wnikliwej analizy kosztów i eksploatacji pojazdów w podziale na poszczególnych kierowców, grupy wydatków, trasy itp.

Użytkownicy programu Menedżer Pojazdów PL+:

- Straż pożarna i Policja
- Firmy transportowe i biura podróży
- Hurtownie i szkoły jazdy
- Starostwa powiatowe
- firmy z branż: spedycja, logistyka, transport.

Najważniejsze funkcje:
- ewidencja pojazdów i kierowców, przejazdów i dokumentów
- ewidencja napraw, szkód komunikacyjnych, wyposażenia oraz kart paliwowych
- rozliczanie kosztów przejazdów na podstawie stawek za kilometr
- rozliczanie czasów pracy na podstawie stawek za godzinę
- rejestr zleceń i rozliczeń, historii przebiegów
- rejestr opon, kontrola wymiany
- kontrola terminów ubezpieczeń, przeglądów, napraw, wymiany wyposażenia
- system informowania o zdarzeniach przy danym stanie licznika przebiegu pojazdu
- kartoteka celów wyjazdów, tras, kosztów, stawek ryczałtu
- obliczanie zużycia paliwa płynnego i gazu PLG (również na podstawie motogodzin)
- uniwersalny terminarz do planowania dowolnych wydarzeń
- kilkanaście różnorodnych raportów, zestawień i analizy według kierowców, pojazdów, kart paliwowych
- eksport tabel do arkuszy .CSV
- import danych kosztowych i tankowań z arkuszy .CSV
- dodatki do programu: książka adresowa, katalog banków
- tabela odległości między miastami
- praca z nieograniczoną ilością firm
- możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
- administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
- kopiowanie danych z poprzednich dni, miesięcy, lat
- system archiwizowania danych
- nieograniczona ilość pojazdów, kosztów, rozliczeń, itp.
- wieczysta licencja na użytkowanie programu
- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.

Dostępne raporty:
- Koszty związane z pojazdem
- Przejazdy pojazdów wg stawek kilometrowych
- Roczne zestawienie kosztów i przejazdów (kilometrówka)
- Dowód wewnętrzny na miesiąc / rok
- Rozliczenia czasu pracy pojazdu
- Zużycie paliwa wskazanego pojazdu
- Wydruk zlecenia dla pojazdu / kierowcy
- Naprawy pojazdu
- Szkody komunikacyjne, stłuczki danego pojazdu / kierowcy
- Stan licznika przebiegu w kolejnych odczytach
- Wyposażenie pojazdu
- Dokumenty związane ze wskazanym pojazdem
- Koszty związane ze wskazanym kierowcą
- Przejazdy wskazanego kierowcy
- Naprawy wskazanego kierowcy
- Zdarzenia zaplanowane w terminarzu
- Zestawienie pojazdów
- Zestawienie opon
- Zestawienie kart paliwowych
- Koszty przypisane do wskazanej karty paliwowej
- Kartoteka osobowa.

Program przeznaczony jest dla:
- małych i średnich firm posiadających rozbudowany park maszynowy (obsługa wielu pojazdów i kierowców)
- dla biur rachunkowych (obsługa wielu firm)
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą wykorzystujących prywatny samochód (kilometrówka)
- dla osób prywatych chcących analizować koszty eksploatacji swojego pojazdu (naprawy, zużycie paliwa itp.)

Co zyskujesz kupując pełną wersję programu?
- pudełko zawierające płytę CD z programem Menedżer Pojazdów PL+
- dodatkowe narzędzia: książka adresowa, lista banków w Polsce, kalkulator kredytowy
- wieczysta licencja na użytkowanie programu
- dostęp do pojawiających się dodatków i aktualizacji oraz pomocy technicznej przez email przez okres 4 miesięcy.
Cena:
Brutto:
368.99 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: