Ewidencja Wyposażenia 1.0 PL+ - Nowość!

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

SoftwareProjekt

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+, to ewidencja oprogramowania, komputerów, sprzętu i narzędzi w firmie, a także ewidencja napraw oraz terminarz planowanych wydarzeń takich jak przegląd gwarancyjny, wymiana materiałów eksploatacyjnych, wygaśnięcie licencji itp. Program ten to również kontrola odpowiedzialności pracowników za przydzielone im narzędzia i oprogramowanie.

Ewidencja Wyposażenia PL+ ułatwia kontrolę nad:
- posiadanymi licencjami / oprogramowaniem
- konfiguracją komputerów oraz ich podzespołami
- odpowiedzialnością pracowników za powierzone im wyposażenie
- wyposażeniem poszczególnych biur, pomieszczeń, lokalizacji
- planowanymi naprawami oraz związanymi z nimi kosztami
- kosztami zakupu wyposażenia, oprogramowania
- terminami przeglądów, konserwacji, gwarancjami.

Najważniejsze funkcje:
- ewidencja wyposażenia, sprzętu, narzędzi, itp.
- ewidencja oprogramowania i licencji
- ewidencja sprzętu komputerowego
- ewidencja osób odpowiedzialnych i korzystających z wyposażenia
- ewidencja napraw i ich kosztów
- terminarz automatycznie sprawdzający planowane zdarzenia
- kilkanaście raportów i zestawień
- eksport tabel do arkuszy .CSV
- dodatki do programu: kursy walut NBP, katalog banków w Polsce
- możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
- administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
- kopiowanie danych z poprzednich dni, miesięcy, lat
- system archiwizowania danych
- nieograniczona ilość elementów wyposażenia oraz użytkowników
- wieczysta licencja na użytkowanie programu
- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.

Dostępne raporty:
- Zestawienie wyposażenia przypisanego do pracowników
- Zestawienie wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach
- Zestawienie kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania
- Zestawienie kosztów sprzętu zlikwidowanego
- Zestawienie napraw dokonanych oraz planowanych oraz ich kosztów
- Zestawienie planowanych terminów takich jak np przeglądy, konserwacje
- Zestawienie komputerów i zainstalowanego oprogramowania
- Protokoły przyjęcia, likwidacji, dokumenty wydania
- i wiele więcej.

Co zyskujesz kupując pełną wersję programu?
- pudełko zawierające płytę CD z programem Ewidencja Wyposażenia 1.0 PL+
- dodatkowe narzędzia: lista banków w Polsce, kursy walut NBP
- wieczysta licencja na użytkowanie programu
- dostęp do pojawiających się dodatków i aktualizacji oraz pomocy technicznej przez email przez okres 4 miesięcy.
Cena:
Brutto:
244.77 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: