ArCADia-TERMO PRO 6

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do obliczeń cieplnych budynków i lokali a w szczególności do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych i remontowych.
Program dostępny jest w czterech wersjach: ArCADia-TERMO LT, ArCADia-TERMO STD, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO.
Wprowadzenie tylu wersji programu pozwoliło dostosować cenę i funkcjonalność programu do potrzeb klienta. Wszystkie wersje programu mogą współpracować z dodatkowymi modułami które pozwalają na obliczenia: emisji zanieczyszczeń w Efekcie ekologicznym, całorocznych kosztów użytkowania budynku w Efekcie ekonomicznym oraz dobrać grzejniki w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikowym i powietrznym dla każdego pomieszczenia Doborze grzejników.
ArCADia-TERMO PRO to program przeznaczony do sporządzania audytu energetycznego, audytu remontowego, projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, oraz do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla audytorów energetycznych oraz certyfikatorów wykonujących świadectwa energetyczne. Program pozwala na sporządzanie audytu energetycznego do oceny zakresu i parametrów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu uzyskania dofinansowania (premia termomodernizacyjna), audytu remontowego przy ubieganiu się o premię remontową lub z innych funduszy np. Funduszu Norweskiego oraz do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło pomieszczeń. Użytkownik może wykonać obliczenia nie tylko na podstawie podstawowych, ale także dodatkowych, bardziej szczegółowych norm.
Podstawowe możliwości programu ArCADia-TERMO PRO
• Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
• Obliczenie Audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r.
• Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
• Obliczenie Zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN-B 03406:2001 i PN-EN 12831:2006.
• Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm.
• Obliczenie Współczynnika przenikania ciepła U przegród wg normy PN-EN ISO 6946:2008.
• Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN-B 02025, PN-EN 832 i PN-EN ISO 13790:2009.
• Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN B 03430/A23:2000.
• Obliczenie Mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.
• Obliczenie Wymiany ciepła przez grunt wg normy PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN 12831.
• Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chłód (Qc, nd) wg PN-EN 13790:2009.
• Obliczenie Przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej wg PN-EN ISO 13788.
• Obliczenie Strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej.
• Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu.
• Możliwość wprowadzanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.
• Możliwość uwzględnienia w obliczeniach Audytu rozbudowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
• Możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie RTF, które są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i w normach.
• Możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród,, mostków cieplnych, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu oraz urządzeń c.o., c.w.u, chłodu i oświetlenia używanych w wielu projektach.
• Możliwość automatycznego obliczenia kosztów podgrzania 1 m3 c.w.u i ogrzania 1m2 budynku
• Uwzględniania różnych norm do obliczeń strat ciepła
• Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
• Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku
• Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
• Połączenie z programem Ceninwest - gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Cena:
Brutto:
2435.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
• Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
• 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
• napęd DVD-ROM,
• około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
• karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5 lub DirectX 9
• system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

Uwagi:
• Do podstawowej współpracy z programami CAD (np. import bryły budynku) wymagana jest licencja na program ArCADia-START, do importu wszystkich danych o budynku i edycji projektu .dwg wymagana jest dodatkowo licencja na program ArCADia-ARCHITEKTRA

Tutaj możesz pobrać komponent .NET Framework 3.5
pobierz