EDBUD FAKTURA

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

MTM Digital

Program EDBUD FAKTURA to kompleksowy system fakturowania jest przeznaczony do wystawiania i kontroli płatności faktur VAT, rachunków zwykłych, faktur i not korygujących, przelewów. Doskonale nadaje się do zastosowania w małych i średniej wielkości firmach.

Fakturowanie:
- Wystawianie faktur VAT, rachunków zwykłych, faktur korygujących, not korygujących, przelewów
- Obsługuje nowe stawki podatku VAT
- Wystawianie faktur z odwrotnym obciążeniem
- Wystawianie faktur VAT na podstawie kosztorysu z programu EDBUD
- Automatyczna numeracja faktur według zadanego przez Użytkownika schematu
- Automatycznie generowana wartość faktury słownie
- Automatyczne sprawdzenie poprawności wystawionej faktury i zawartych w niej danych
- Zestawienia faktur VAT, rachunków zwykłych, faktur korygujących, not korygujących
- Kontrola terminów płatności, generowanie zestawień faktur zapłaconych lub niezapłaconych, faktur z przekroczonym terminem płatności itp.
- Tworzenie rejestru sprzedaży z dowolnego okresu
- Całkowita zgodność z polskim prawodawstwem
- Praca w sieci i definiowanie użytkowników programu oraz ich uprawnień
- Archiwizacja dokumentów oraz kopie zapasowe.

Produkty:
- Tworzenie bazy produktów z podziałem na grupy
- Możliwość modyfikacji i uzupełniania bazy towarów
- Nieograniczone przeszukiwanie bazy towarów po nazwie lub jej fragmencie
- Trzy poziomy cen jednostkowych np. detaliczna: A, B, C
- Definiowanie cen towarów w dowolnej walucie (automatyczne przeliczanie wg aktualnego kursu)
- Definiowanie różnych stawek podatku VAT.

Kontrahenci:
- Prowadzenie rejestru kontrahentów· Wprowadzanie, modyfikacja i przeglądanie wszelkich informacji o kontrahentach (dane prywatne, firmowe, adres, e-mail, www)
- Import danych adresowych z modułu KONTAKT
- Wyszukiwanie kontrahentów, według zadanych dowolnie kryteriów np.: NIP-u, , grupy, nazwy
- Definiowanie rabatu dla poszczególnych kontrahentów.
Cena:
Brutto:
98.40 zł
Ekrany programu: