BISTYP - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Na zawartość nowego katalogu składają się ceny jednostkowe robót i obiektów zawarte wcześniej w "Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH" oraz w "Katalogu cen jednostkowych robót REMONTOWYCH", zakres robót występujący wcześniej w ww. katalogach został znacznie rozszerzony zarówno w zakresie cen jednostkowych jak też i obiektów drogowych (szczegółowy opis zawartości katalogu został zaprezentowany w spisie treści do katalogu).

Wersja elektroniczna katalogu zawiera zbiór wskaźników jako bazę cen jednostkowych rynkowych do programów kosztorysowych oraz do programu FOBOS-WKI.

Ceny publikowane w katalogu bazują na aktualnych cenach rynkowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu), uśrednionych w skali kraju oraz uwzględniają wymagania Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Umożliwia to ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

W katalogu znajdują się również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Kolejne wydania "Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH" będą sukcesywnie rozszerzane o nowe wskaźniki cen jednostkowych robót i obiektów drogowych z zakresu robót inwestycyjnych (nowych) i remontowych dotyczących robót drogowych.
Cena:
Brutto:
98.40 zł