BISTYP - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Informujemy, iż począwszy od I kwartału 2009 roku będzie ukazywało się jako kwartalnik (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) nasze nowe wydawnictwo, pt.: "Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH".
Na zawartość nowego katalogu składają się ceny jednostkowe robót i obiektów zawarte wcześniej w "Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH" oraz w "Katalogu cen jednostkowych robót REMONTOWYCH", zakres robót występujący wcześniej w ww. katalogach został znacznie rozszerzony zarówno w zakresie cen jednostkowych jak też i obiektów drogowych (szczegółowy opis zawartości katalogu został zaprezentowany w spisie treści do katalogu).

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH, będzie ukazywać się w postaci książki, na płytach CD oraz znajdzie się w bazie internetowej e-bistyp. Ceny publikowane w katalogu bazują na aktualnych cenach rynkowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu), uśrednionych w skali kraju oraz uwzględniają wymagania Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Umożliwia to ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

W katalogu znajdują się również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Kolejne wydania "Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH" będą sukcesywnie rozszerzane o nowe wskaźniki cen jednostkowych robót i obiektów drogowych z zakresu robót inwestycyjnych (nowych) i remontowych dotyczących robót drogowych.
Cena:
Brutto:
86.40 zł