BISTYP - Biuletyn cen jednostkowych nawierzchni KOLEJOWYCH 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Biuletyn cen jednostkowych nawierzchni torowych stanowi aktualną i kompleksową publikację w zakresie nawierzchni kolejowych, dzięki któremu możliwe jest szybkie dokonanie wycen. Biuletyn umożliwia dokonanie wyboru wariantu wykonawstwa robót poprzez dokonanie analizy publikowanych cen jednostkowych.

Wyceny robót, dotyczące wykonawstwa nawierzchni torowych, stanowią w pełni wiarygodne źródło cen dla tego rodzaju robót, gdyż ich wyceny dokonywane są w oparciu o aktualne cenniki producentów asortymentu materiałów kolejowych oraz o aktualne dane rynkowe.

Kolejne wydania biuletynu będą sukcesywnie rozszerzane o nowe wskaźniki cen jednostkowych z zakresu, dotyczącego wykonywania i remontów nawierzchni kolejowych.
Cena:
Brutto:
118.80 zł