BIULETYN CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE BCR SEKOCENBUD 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie obejmuje średnie regionalne:
- ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
- ceny najmu lub pracy najczęściej stosowanych jednostek sprzętowych,
- stawki robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku dla podstawowych rodzajów robót,
- ceny jednostkowe wybranych najczęściej wykonywanych robót,
- ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów.

Układ regionów odpowiada obowiązującemu obecnie administracyjnemu podziałowi kraju.
Od IV kwartału 2008 r. poszerzone zostały w systemie SEKOCENBUD ankietowe badania stawek robocizny kosztorysowej i znacznie zwiększony został zakres publikowanych informacji w tym zakresie.
Celem wprowadzonych zmian jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji o poziomie oraz stopniu zróżnicowania stawek robocizny kosztorysowej w stolicach oraz w pozostałych miejscowościach poszczególnych województw, a także w wybranych miastach.
Cena:
Brutto:
42.00 zł