BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM SEKOCENBUD 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera zróżnicowane wskaźniki cenowe na roboty modernizacyjne ( remontowe ), które można stosować do wyceny kosztów remontów czy modernizacji obiektów budowlanych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników, informacje cenowe (wskaźniki) w tym biuletynie określono na różnym poziomie agregacji. Są one podane:
a) na poziomie obiektów dla remontów o różnym zakresie ( remont mały, średni, duży - m.in.domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego, budynku biurowego, szkoły i przychodni),
b) dla wybranych części obiektu (np. łazienki z wc, oddziału fizykoterapii w szpitalu, itp.),
c) dla poszczególnych elementów scalonych obiektu (np. remont dachu, termomodernizacja-docieplenia elewacji).

Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:
Dział I Wskaźniki cenowe na modernizację(remont)obiektów kubaturowych
Dział II Wskażniki cenowe na modernizację(remont) obiektów inżynieryjnych
Dział III Wskaźniki cenowe na modernizację(remont) wybranych części obiektów kubaturowych
Dział IV Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych
Dział V Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek
Każdy następny zeszyt BCM będzie poszerzany o nowe wskaźniki cenowe na przebudowę kolejnych budynków i budowli, a także wybranych elementów scalonych obiektu, które w praktyce są najczęściej przedmiotem remontów i modernizacji. Biuletyn BCM wydawany jest w cyklu kwartalnym.
Cena:
Brutto:
56.00 zł