Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

BIULETYN CEN ASORTYMENTÓW ROBÓT BCA SEKOCENBUD 2 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera dwa działy, a mianowicie dział I składający się z tablic jednostkowych cen asortymentów robót i dział II z tablic jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach.

Przedstawione w niniejszym biuletynie w dziale I ceny asortymentów robót obejmują :
- 500 pozycji asortymentów robót budowlanych,
- 114 pozycji asortymentów robót elektrycznych,
- 32 pozycje asortymentów robót instalacyjnych,
- 55 pozycji asortymentów robót inżynieryjnych.

Do średnich cen jednostkowych robót można stosować odpowiednie syntetyczne współczynniki regionalne zmiany cen podane w specjalnie przygotowanej tabeli.
Przy poszczególnych tytułach rozdziałów ( obejmujących rodzaj robót wg poszczególnych katalogów KNR czy KNNR) podane zostały kody CPV ( Wspólnego Słownika Zamówień). Przedstawione w dziale II niniejszego biuletynu ceny obejmują minimalne, średnie i maksymalne w skali kraju jednostkowe ceny stanów i elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych:
- robót budowlanych - 454 pozycje występujących w 14 grupach obiektów
- robót elektrycznych - 113 pozycji występujących w 14 grupach obiektów
- robót instalacyjnych - 102 pozycje występujące w 14 grupach obiektów
- robót inżynieryjnych - 248 pozycji występujących w 13 grupach obiektów.

NOWOŚĆ!
Od I kw. 2018 r. zmieniony został układ i poziom scalenia robót w dziale 38 "Roboty kowalsko-ślusarskie". Zamiast poprzedniego układu ceny jednostkowe robót ślusarsko-kowalskich zaprezentowane zostały w pięciu pozycjach cenowych o wyższym poziomie agregacji. Ponadto w tym kwartale do biuletynu wprowadzono 2 nowe pozycje z cenami jednostkowymi:
- posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PVC jednowarstwowych Specjal 43 (S i Plus) grub 2 mm /grupa 30/,
- system informacji o zajętości miejsc parkingowych w garażu wielopoziomowym - od 60 do 90 miejsc /grupa 61/.

Cena:
Brutto:
48.00 zł