ArCADia - SIECI ELEKTRYCZNE 2

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM).

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE pozwala na tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program umożliwia obiektowe tworzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego sieć począwszy od transformatora niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej w budynku.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
NOWOŚĆ: Generowanie schematów strukturalnych sieci począwszy od źródła zasilania po ostatni obiekt. Funkcjonalność ta umożliwia w szybki sposób wygenerowanie rysunku schematu strukturalnego projektowanej sieci niezbędnego w dokumentacji projektowej. Schemat zawiera topologię projektowanej sieci.
NOWOŚĆ: Usprawnienie obliczeń technicznych o wprowadzenie współczynnika jednoczesności i impedancji pętli zwarcia do obiektu „złącze kablowe” co pozwala na obliczenia zwarciowe wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do tablicy rozdzielczej w budynku oraz pozwala na obliczenia mocy obciążeniowej na każdym odcinku projektowanej sieci.
NOWOŚĆ: Możliwość generowania współrzędnych geodezyjnych na planach zagospodarowania terenu. Użytkownik po zaznaczeniu punktów geodezyjnych może wygenerować raport współrzędnych X i Y do pliku RTF. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna kiedy projektant musi przedstawić współrzędne geodezyjne załamań projektowanej sieci do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
NOWOŚĆ: Możliwość podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu oraz możliwość tworzenia baz własnych symboli dla projektowanych obiektów.
NOWOŚĆ: Mufa kablowa.
Szybkie sporządzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego, a także wykonanie własnego przedstawiającego sieć rysunku - począwszy od transformatora, a skończywszy na tablicy rozdzielczej w budynku.
Projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.
Szybkie i sprawne wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego do obiektów budowlanych oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego np. oświetlenia dróg, ulic, parkingów, itp.
Na każdej projektowanej linii użytkownik ma możliwość doboru aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń, wykorzystując przy tym bibliotekę urządzeń zabezpieczających lub tworząc własne.
Bogata biblioteka obiektów, możliwość definiowania własnych.
Przeprowadzenie wszystkich podstawowych obliczeń sieci.
Generowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej oraz zestawień materiałów wykorzystanych w projekcie w celu umożliwienia wykonania przedmiaru do kosztorysów wyceniających inwestycję.

Cena:
Brutto:
1205.40 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i sytem 64bit)
3 GB wolnego miejsca na dysku
karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
system: Windows 10 PL lub Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL
Uwagi:
Do działania wymagane jest:
- Program ArCADia LT lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub AutoCAD 2013/2014/2015.
- W przypadku instalacji jako nakładka dla programu AutoCAD niezbędny jest moduł ArCADia AC.