Program SEKO-SPEC: SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGÓLNOBUDOWLANE - ZESTAW 1-33/CD

Grupa:

Specyfikacje Techniczne

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec jest elektroniczną wersją standardowych specyfikacji technicznych. Załączony do programu edytor oprócz funkcji importowania tekstu, obrazów, tabel i symboli, umożliwia wprowadzanie zmian w tekście specyfikacji. Dzięki tej możliwości, standardowa specyfikacja techniczna będąca wzorcem, może być wykorzystana do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych dla uszczegółowienia opisu przedmiotu konkretnego zamówienia. Korzystanie ze standardowych specyfikacji ułatwia i przyspiesza opracowanie zbioru wymagań przewidzianych przepisami, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Oprócz charakteru wzorcowego, specyfikacje stanowią bogate źródło wiedzy o poprawnych metodach i procedurach realizacji robót, przedstawionych zwykle w sposób wariantowy. Tak opracowane specyfikacje, można zapisać, wydrukować oraz po zastosowaniu konwertera, eksportować w postaci pliku PDF.

Program umożliwia, w 3 różnych wariantach, utworzenie specyfikacji:
• na bazie standardowej specyfikacji
• zbiorczej na bazie kilku standardowych specyfikacji
• nowej od podstaw bez korzystania ze standardowej specyfikacji.

SEKOSPEC ogólnobudowlany zawiera 33 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + edytor na CD :
01. Wymagania ogólne.
02. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V .
03. Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
04. Betonowanie. Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
05. Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków.
06. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.
07. Roboty izolacyjne. Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej. 08. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
09. Roboty murarskie.
10. Posadzki przemysłowe Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.
11. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
12. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
13. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone).
14. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone).
15. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Okładziny ceramiczne tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja zespolona tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
16. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych. Okładziny ceramiczne niecek basenowych. Hydroizolacja niecek basenowych (uszczelnienie zespolone).
17. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody. Warstwy użytkowe – okładziny tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody.
18. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody Warstwy użytkowe – okładziny tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody.
19. Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
20. Tynkowanie. Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.
21. Tynkowanie. Roboty renowacyjne. Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 22. Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) .
23. Montaż drzwi balkonowych i okien.
24. Roboty malarskie.
25. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
26. Wykonanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu dachówką.
27. Wykonywanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
28. Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą.
29. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach.
30. Mikrotuneling (roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych).
31. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Reprofilacja.
32. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Iniekcja.
33. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną.
Cena:
Brutto:
760.00 zł