SEKOCENBUD INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ O CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Sekocenbud IRS - Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej, cenach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech podstawowych częściach:
Część I - Stawki robocizny kosztorysowej,
Część II - Kalkulacyjne wskaźniki narzutów,
Część III - Ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego,
Część IV - Koszty jednorazowe sprzętu budowlanego.

Od IV kwartału 2008 roku poszerzone zostały w systemie SEKOCENBUD ankietowe badania stawek robocizny kosztorysowej i znacznie powiększony został zakres publikowanych informacji w tym zakresie.
Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej opublikowane zostały w następujących rozdziałach:
W rozdziale I -Stawki robocizny kosztorysowej w województwach- zaprezentowane zostały minimalne, maksymalne i średnie stawki dla:
- stolic poszczególnych województw,
- pozostałych miejscowości w tych województwach,
- województw ogółem.
W rozdziale II - Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju- zaprezentowane zostały syntetyczne informacje o minimalnych, maksymalnych i średnich stawkach w skali kraju.
W rozdziale III - Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach- podane zostały minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące stawki robocizny kosztorysowej w ok.70 wybranych miastach Polski.

Informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich oraz wskaźnikach narzutów zysku przedstawione są w procentach dla pięciu rodzajów robót w trzech wielkościach:
- wskaźnik minimalny w skali całego kraju,
- wskaźnik średni krajowy,
- wskaźnik maksymalny w skali całego kraju.

Część III zawiera informacje o cenach pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego wymagajacego obsługi etatowej oraz sprzętu budowlanego lekkiego, który nie wymaga obsługi etatowej. Podane są również wskaźniki procentowe zmian cen najmu sprzętu w stosunku do cen z poprzedniego kwartału .W części IV zawarte są informacje dotyczące wysokości kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego.

Cena:
Brutto:
55.00 zł