Księga Przychodów i Rozchodów PRO

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to łatwy w obsłudze program komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych. Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Posiada bogaty zestaw raportów.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
• rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów,
• sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
• sporządza roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
• wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

EWIDENCJE
• zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu,
• wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
• sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia,
• sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco,
• wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

DEKLARACJE
• sporządzanie deklaracji za podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L i deklaracji VAT-7, VAT-7K,
• przegląd wystawionych deklaracji (możliwość edycji, wydruku).

AMORTYZACJA
• oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
• nalicza amortyzację okresową,
• pozwala na przeglądanie i korygowanie danych oraz zmiany wartości środka trwałego,
• wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST,
• możliwość wprowadzenia do 3 środków trwałych (z możliwością rozszerzenia).

ROZRACHUNKI
• rozliczanie należności i zobowiązań,
• kontrola terminów płatności.

PRZELEWY
• sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.

INNE
• rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
• księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
• funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
• automatycznie księguje dokumenty wystawione z programu Fakturowanie PRO i Plus oraz Magazyn i Faktury PRO i Plus,
•importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
• eksportuje dane do programów MS Word i Excel.

Cena:
Brutto:
147.60 zł
Do pobrania:
Wymagania sprzętowe:
•komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7,
•256 MB pamięci RAM (lub więcej),
•około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
•dowolny napęd CD-ROM,
•drukarka,
•mysz,
•system obsługi baz danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000 oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie.