SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH IMI 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych Sekocenbud IMI.

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W dziale B publikujemy ceny 1 822 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- ASPOL FV Sp. z o.o. (ASP) Rury wentylacyjne z PE-HD FLEXO COMFORT, kolektory rozdzielaczowe FLEXO BOX VERTICAL, puszki rozprężne AIR BOX, rekuperator PHENIX EC SMART z automatyką;
- KOSPEL SA (KOS) Elektryczne kotły centralnego ogrzewania EKCO.LN3;
- LECHAR Sp.z o.o. Klapy zwrotne międzykołnierzowe M6.620.
Cena:
Brutto:
50.00 zł