Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH IMI 2 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych Sekocenbud IMI.

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

NOWOŚĆ!
W I kw. 2087 r. dział A zawiera 3 051 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 533 trójniki żeliwne kanalizacyjne 45o,
- 543 pierścienie odciążające żelbetowe do studni,
- 630 pompy ręczne skrzydełkowe,
- 635 sedesy (deski sedesowe) z tworzyw sztucznych do misek ustępowych.

W dziale B publikujemy ceny 1 833 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- TERMET SA Świebodzice (TET) Gazowe, kondensacyjne kołty wiszące z wbudowanym zasobnikiem EcoCondens INTERGRA PLUS II, Gazowy podgrzewacz wody przepływowej AQUA COMFORT GT.
Cena:
Brutto:
50.00 zł