SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH IMI 4 kw 2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych Sekocenbud IMI.

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

NOWOŚĆ!
W IV kw. 2017 r. dział A zawiera 3 050 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 571 baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe mosiężne, chromowane ścienne jednouchwytowe,
- 650 przewody (prostki) wentylacyjne kołowe zwijane, z blachy stalowej kwasoodpornej,
- 651 zawory odcinające przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym, kl. odporności ogniowej EIS120,
- 652 nawietrzaki podokienne stalowe,
- 670 maty z wełny mineralnej z siatką z drutu stalowego.

W dziale B publikujemy ceny 1 847 materiałów instalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- KOSPEL SA (KOS) Podgrzewacze wody elektryczne, przepływowe EP02 AMICUS i EPS2 PRISTER; Ogrzewacze wody elektryczne, pojemnościowe OSV.ECO SLIM.

Cena:
Brutto:
48.00 zł