SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH IMI 3 kw 2017

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych Sekocenbud IMI.

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

NOWOŚĆ!
W III kw. 2017 r. dział A zawiera 3 033 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 543 kręgi z betonu kl. C35/45 łączone na zaprawę i łączone na uszczelkę, ze stopniami włazowymi
- 634 włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego.

W dziale B publikujemy ceny 1 981 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- Isover Saint-Gobain Sp. z o.o. (ISO) - Maty z wełny mineralnej z siatką z drutu stalowegoTECH Wired Mat MT 4.1
- TEKA POLSKA Sp. z o.o. (TEK) - Okap kuchenny podszafkowy CNL3 2002, inox.
Cena:
Brutto:
48.00 zł