Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IMB 2 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów budowlanych Sekocenbud IMB.
Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W I kw. 2018 r. dział A zawiera 2 132 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 165 mieszanki mineralno-asfaltowe do warstw ścieralnych,
- 183 pustaki ceramiczne stropowe CERAM 45B

W dziale B publikujemy ceny 2 404 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- BRUK-BET Sp. z o.o. Żabno (TMA) Belki nadrprożowe, elementy stropu gęstożebrowego Termalica: belki i pustaki, pustaki szalunkowe, bloczki z betonu komórkowego Termalica.

Cena:
Brutto:
55.00 zł