Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH IME 2 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych Sekocenbud IME .

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W I kw. 2018 r. dział A zawiera 3 181 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 741 izolatory stacyjne wsporcze WN wnętrzowe z tworzywa sztucznego,
- 750 gniazdo bezpiecznikowe, ścienne zamknięte,
- 757 dławiki uszczelniające tworzywowe,
- 775 Patch Panele,
- 804 kabel z żyłami Cu w izolacji i powłoce polwinitowej, ekranowany, typu YKYektmY 0,6/1kV,
- 860 kable telekomunikacyjne Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd); Z-XOTKtdD, Z-XOTKtdD, Z-XOTKtsdD, XOTKtdD.

W dziale B publikujemy ceny 919 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- EMITER Sp. z o.o. Katowice (EMI) Przetworniki napięcia,
- PHILIPS LIGHTING POLAND SA Kętrzyn (FAR) Oprawy uliczne i "downlight",
- SICAME Polska Sp. z o.o. Warszawa (SIC) Osprzęt do napowietrznych linii energetycznych.

Cena:
Brutto:
50.00 zł