SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH IME 4 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych Sekocenbud IME .

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W dziale B publikujemy ceny 971 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

Cena:
Brutto:
50.00 zł