SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH IME 4 kw 2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych Sekocenbud IME .

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W IV kw. 2017 r. dział A zawiera 3 170 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 804 kabel z żyłami Cu w izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV typu YKY, RM i RE,
- 811 słupek - lampa ogrodowa stojąca 1 m VALENCIA IP44 INSPIRE.

W dziale B publikujemy ceny 957 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- ERGOM Zakład Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. Łódź (ERG) Obudowy wolnostojące typu RN 2000,
- INTELIGHT Sp. z o.o. Warszawa (INT) Źródła światła LED,
- RABBIT Sp. z o.o. Wrocław (RAB) Przekaźniki czasowe.
Cena:
Brutto:
48.00 zł