SEKOCENBUD INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH IME 3 kw 2017

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych Sekocenbud IME .

Zeszyt składa się z dwóch działów:
Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zamieszczone w dziale B publikowane są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

W III kw. 2017 r. dział A zawiera 3 207 pozycji materiałowych.
W dziale B publikujemy ceny 950 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- HYBRYD Sp. z o.o. Pyskowice (HYB) - Oprawy oświetlenia awaryjnego LED
- PHILIPS LIGHTING POLAND SA Kętrzyn (FAR) - Oprawy zewnętrzne uliczne LED
- RABBIT Sp z o.o. Wrocław (RAB) - Sterowniki astronomiczne.
Cena:
Brutto:
48.00 zł