EDBUD KOSZTORYS branżowa wersja programu kosztorysowego dla branży elektrycznej z 20 katalogami norm

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

MTM Digital

EDBUD KOSZTORYS WB - wersja branżowa, to uproszczona wersja programu EDBUD KOSZTORYS.
Wersja branżowa programu zawiera 20 dowolnie wybranych przez użytkownika katalogów norm.


Na rynku znajduje się ogromna liczba programów kosztorysujących, ale tylko nieliczne potrafią sprostać oczekiwaniom użytkownika. Programy do wspomagania procesu kosztorysowego, dostępne na polskim rynku, są zazwyczaj drogie, skomplikowane i przeładowane katalogami norm.
Co zrobić, jeśli firma zajmuje się tylko pracami z jednej branży np. elektrycznej, a musi wykonać kosztorys?
Czy jesteśmy skazani na przepłacanie i kupowanie zbędnych katalogów?
Czy musimy robić żmudną robotę ręcznie albo, co gorsza, wykorzystywać oprogramowanie pirackie?
Firma MTM Digital ma odpowiedź na powyższe pytania: BRANŻOWĄ WERSJĘ PROGRAMU EDBUD KOSZTORYS dedykowaną dla poszczególnych branż.

Aby zaspokoić popyt na tanie, łatwe w użyciu oraz szybkie programy kosztorysowe, proponujemy wersje branżowe programu do kosztorysowania EDBUD. Nasza oferta jest skierowana do firm wielu branż m.in.: dekarskich, remontowych, instalacyjnych itp. Program EDBUD KOSZTORYS WB różni się od pełnej wersji programu tylko zawartością katalogów norm, natomiast jest od niej sporo tańszy. Użytkownik sam wybiera 20 katalogów, które potrzebuje. Oczywiście, w każdej chwili może dokupić dowolną ilość katalogów.

Program przeznaczony jest zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Służy do wykonywania kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną zalecaną obecnie w procesie kosztorysowania inwestorskiego.

Użytkownicy programu EDBUD chwalą program WB za czytelność, intuicyjność i prostotę obsługi oraz wysoko oceniają między innymi następujące możliwości:
• Bieżące śledzenie kosztów i bezpośrednie dokonywanie zmian bez konieczności wchodzenia w okno edycyjne;
Współpracę z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH;
• Szybki dostęp do podsumowania kosztorysu, czy zestawienia RMS;
• Tworzenie pozycji scalonych;
• Dostosowanie wyglądu ekranu i szaty graficznej wydruku do własnych potrzeb;
• Wyszukiwanie pozycji w katalogach po fragmencie nazwy;
• Tworzenie kosztorysów i przedmiarów wg FIDIC;
• Wstawianie kodów CPV i nr Specyfikacji Technicznych;
• Bardzo czytelny i prosty system określania narzutów;
• Tworzenie własnych katalogów norm i baz cenowych;
• Import cen z dowolnego pliku txt, xls;
• Współpracę z wszystkimi najpopularniejszymi cennikami dostępnymi na rynku;
• Eksport kosztorysów do plików: html, xls, doc, pdf;
• Eksport danych do programów do harmonogramowania.

Atuty programu EDBUD Kosztorys:
• Możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo na jednym stanowisku w domu lub komputerze przenośnym;
• Bezpłatne szkolenia;
• Bezpłatna pomoc techniczną.

Program EDBUD KOSZTORYS należy obecnie do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających proces kosztorysowania robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, elektrycznych i innych. To program nowej generacji, godny polecenia zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Pozwala na wykonanie kosztorysów ofertowych, uproszczonych, inwestorskich, szczegółowych, skróconych, nakładczych ...

Oto niektóre z możliwości programu EDBUD KOSZTORYS:

Eksport kosztorysów do formatów XLS, HTML, ATH
EDBUD KOSZTORYS umożliwia eksport i import kosztorysów do i z innych programów kosztorysowych. Wymiana danych pomiędzy programami odbywa się dzięki uniwersalnemu formatowi .ath. Wykonany kosztorys możemy przedstawić osobie nie posiadającej żadnego programu kosztorysowego dzięki eksportowi do formatu MS Excel, a dzięki formatowi HTML - nawet użytkownikom najprostszych przeglądarek internetowych.

Porównywanie kosztorysów
W programie EDBUD KOSZTORYS istnieje możliwość porównania dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów a także kosztorysu z katalogami norm. W ten sposób użytkownik ma możliwość szybkiego wychwycenia zmian norm wprowadzonych przez kosztorysanta lub różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym.

Tworzenie pozycji scalonych
Stworzenie pozycji scalonej w kosztorysie nie nastręcza najmniejszych problemów. Pozycja scalona może składać się z dowolnej ilości pozycji kat. Wartość pozycji scalonej jest sumą poszczególnych składników. Opcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie interesują nas poszczególne składniki pozycji czy elementów robót, a jedynie ich cena jednostkowa i wartość końcowa. Istnieje także opcja automatycznego tworzenia kosztorysu uproszczonego (scalonego) na podstawie kosztorysu szczegółowego.

Alternatywne metody robót i wycena kosztorysu
Opcja umożliwiająca stworzenie kosztorysów alternatywnych (np. inne metody prac, różne obmiary itd.) polega na wprowadzaniu kilku wariantów danej pozycji (zmiany wartości składników RMS, obmiaru) bądź alternatywnych pozycji katalogowych, a poprzez ukrywanie bądź odkrywanie tych elementów, na bieżąco mamy wgląd w wartość kosztorysu. Ukryte pozycje nie są uwzględniane w wycenie oraz na wydruku. W ten sposób możemy stworzyć kilka wariantów kosztorysu i wybrać najbardziej odpowiadający wymaganiom. Oszczędza to Państwa czas, ponieważ nie trzeba tworzyć nowego kosztorysu, a tylko zaznaczyć/odznaczyć odpowiedni wariant.

Kosztorys z ograniczonym dostępem
Użytkownik programu może zabezpieczyć wyniki swojej pracy hasłem (funkcja ta jest szczególnie ważna w przypadku poufnych danych). Użytkownik ma także możliwość ustalenia kto i w jakim stopniu ma być upoważniony do odczytu lub edycji kosztorysu. W EDBUD KOSZTORYS istnieją trzy poziomy dostępu: - autora (dostęp bez żadnych ograniczeń), - pełny (brak możliwości usunięcia dokumentu oraz zmiany właściwości tego dokumentu), - do odczytu.

Przejrzysta struktura wszystkich elementów kosztorysu
Dzięki przemyślanej budowie programu EDBUD KOSZTORYS, znalezienie szukanej pozycji w kosztorysie, katalogu czy cenniku jest proste i szybkie. Program dostarcza także szeregu narzędzi do przeszukiwania wszystkich lub określonych katalogów oraz pozycji i składników kosztorysowych.

Częściowe rozliczanie prac
Program EDBUD umożliwia określanie zaawansowania wykonania prac (ilościowo bądź procentowo) i ich częściowe rozliczanie Funkcja podziału kosztorysu wg. zawansowania robót polega na generowaniu dwóch kosztorysów: -wykonano i –pozostało. Na podstawie kosztorysu –wykonano można wystawić fakturę lub rachunek, natomiast na podstawie kosztorysu –pozostało kontynuuje się prace.

Pobieranie danych ze wszystkich popularnych cenników oraz tworzenie własnych baz cenowych.
Użytkownik EDBUD KOSZTORYS może stworzyć nieograniczoną liczbę własnych baz cenowych RMS lub cenników scalonych. Do tworzenia, łączenia i edycji baz cenowych służy specjalny moduł CENY wydzielony z programu. Moduł umożliwia import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, Sekocenbud) dostępnych na terenie Polski, również cen producentów zawartych w tych wydawnictwach. Aby wycenić kosztorys można opierać się na jednym cenniku (np. ustawionym jako domyślny) albo wykorzystywać kilka, bądź wszystkie zaimportowane cenniki. Dodatkowo program EDBUD KOSZTORYS daje Państwu możliwość importu każdego pliku tekstowego poprzez samodzielne określenie formatu. Moduł umożliwia także import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, e-bistyp, Sekocenbud, Eurocenbud, Intercenbud).

Baza katalogowa i tworzenie własnych katalogów na podstawie kosztorysów.
Tak jak w przypadku cenników, do obsługi katalogów norm powstał oddzielny moduł KATALOG. Dzięki naszemu programowi można tworzyć własne katalogi, również automatycznie na podstawie kosztorysu oraz edytować istniejące. W cenę programu wliczonych jest ponad 250 katalogów norm, w tym KNR, KNNR, KNP, KNZ, PKZ, których pozycje mogą być szybko wyszukane po fragmencie nazwy (niekoniecznie w kolejności). W zbiorze, oprócz katalogów zatwierdzonych (tzw. katalogi ministerialne), znalazły się także katalogi WACETOB, IGM. Z innych, nowatorskich możliwości modułu KATALOG warto przytoczyć:
- automatyczną zmianę nazw w całym katalogu,
- globalne dodawanie i usuwanie składników RMS,
- automatyczne wprowadzanie cen jednostkowych,
- globalne zmiany jednostek miary z możliwością przeliczania norm.

Dodatkowe możliwości
Aplikacja posiada możliwość dowolnego kreowania wydruków oraz pozwala na automatyczne sporządzanie kopii zapasowej oraz na defragmentację kosztorysu (w celu ograniczenia rozmiaru na dysku twardym). Wartość kosztorysu (netto i brutto) wyświetlana jest na bieżąco, natomiast algorytmy zawarte w programie umożliwiają zdefiniowanie dowolnej liczby współczynników oraz dowolną strukturę narzutów i ich modyfikację. Jeszcze jedną interesującą opcją jest dopasowanie stawki robocizny do założonej wartości kosztorysu.

To tylko niektóre z rozwiązań programu EDBUD KOSZTORYS, polecam zapoznanie się z pełnymi możliwościami programu oraz bezpłatną wersją demonstracyjną.

Przykładowe katalogi norm polecane dla tej branży:
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 403w Roboty remontowe instalacji elektrycznych - WACETOB
KNR 504 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
KNR 505 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR 507 Urządzenia teletransmisyjne
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła siły i sygnalizacji
KNR 508w Instalacje i osprzęt światła siły i sygnalizacji – WACETOB
KNR 509 Sieci trakcyjne miejskie
KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 512 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe
KNR 513 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
KNR 518 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KNNR 5w Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne – WACETOB
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR 9w Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych – WACETOB
KNZ 039 Linie optotelekomunikacyjne
KNZ 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
KNR RE Roboty budowlane i montażowe występujące przy wykonywaniu robót elektroenergetycznych
KNR EM01 Okablowanie strukturalne EmiterNet
KNP 1813 Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
KNP 1823 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
KNP 1846 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronnych
Cena:
Brutto:
922.50 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: