EDBUD PRZEDMIAR-OBMIAR

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Program PRZEDMIAR-OBMIAR prezentuje nowe podejście do problemu przedmiarowania robót. Projektanci systemu zaproponowali nową metodę łączenia kosztorysów z przedmiarem robót. Idea polega na tym, aby w trakcie dokonywania pomiarów, nie wnikać w technologię robót. Moduł służy do sporządzania dokumentacji związanej z ilością robót. Wynik pracy – to pełna dokumentacja pomiarowa, w której występują wyłącznie długości i szerokości. Następnym krokiem jest przypisywanie do pozycji kosztorysowych poszczególnych pozycji przedmiarowych.

EDBUD PRZEDMIAROBMIAR to:
- Stosowanie zmiennych wyrażeń matematycznych z przypisaniem im odpowiednich wartości
- Korzystanie z gotowych („baza figur”) i tworzenie własnych wzorów do obliczania powierzchni i objętości
- Sporządzenie spisu parametrów z opisem każdego z nich
- Przypisanie do każdego wzoru rysunku
- Przenoszenie wartości ilościowych z przedmiaru do kosztorysu („menadżer obmiarów”)
- Tworzenie przedmiaru na podstawie pozycji katalogowych i własnych
- Możliwość wprowadzania zmiennych globalnych i odwoływania się do ich wartości na każdym etapie tworzenia przedmiaru
- Deklarowanie zmiennych dla poszczególnych pozycji
- W ramach jednej pozycji używanie zmiennych z innych pozycji
- Import rysunków z formatów bmp, dib, gif, jpg, wmf, emf.

Współpraca z programami:
- EDBUD Kosztorys - Automatyczne tworzenie kosztorysu na podstawie przedmiaru
- EDBUD Kosztorys – Pobieranie wartości ilościowych do kosztorysów z różnych pozycji przedmiarowych przy pomocy narzędzia Menadżer Obmiarów
- EDBUD Szkic – Pobieranie rysunków technicznych dla pozycji
- EDBUD Kontakt – Wczytywanie danych inwestora i wykonawcy.
Cena:
Brutto:
246.00 zł
Ekrany programu: