CERTO Chłodzenie - Rozszerzenie podstawowej wersji CERTO Ogrzewanie

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Program CERTO przeznaczony jest do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz do sporządzania charakterystyki energetycznej dla:
•budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
•budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.)
•lokali mieszkalnych
•części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
•budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych ogrzewanych i chłodzonych Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych i chłodzonych.

CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.

OPTYMALIZACJA W CERTO
Za pomocą CERTO - OPTYMALIZACJA można optymalizować system grzewczy, system c.w.u., przegrody, stolarkę oraz wentylację mechaniczną. Na podstawie wyników optymalizacji, CERTO formułuje treść proponowanych zmian do świadectwa charakterystyki energetycznej.
Wyniki optymalizacji można także zaimportować w programie REMA w celu dołączenia do audytu remontowego wymaganego przez BGK załącznika optymalizacyjnego, lub zaimportować w programie ATERM do audytów energetycznych. W najbliższej przyszłości moduł optymalizacyjny do CERTO obejmie także optymalizację systemu chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego.

MOŻLIWOŚCI CERTO
•Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
•Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
•Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
•Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
•Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
•Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
•Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
•Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od oświetlenia
•Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
•Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
•Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych •NOWOŚĆ - Generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego.

DODATKOWE ATUTY CERTO:
•Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
•Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
•Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków.

DOŁĄCZANE MATERIAŁY DO CERTO
•Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu
•Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa
•Przykładowe pliki świadectw charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej
•Przykładowe pliki dla porgramów współpracujących ze sobą: CERTO + REMA
•Przykładowe pliki dla porgramów współpracujących ze sobą: CERTO + ATERM.

AKTUALIZACJA CERTO
CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy i w pełni automatyczny.

DOSTĘPNE BAZY W CERTO
•gotowych domów jednorodzinnych
•danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
•materiałów budowlanych
•źródeł ciepła - kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
•współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
•mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
•pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.

Cena:
Brutto:
738.00 zł
Do pobrania:
Wymagania sprzętowe:
- Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
- CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1. Systemem operacyjny: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
- Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
- Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
- Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
Uwagi:
Tutaj możesz pobrać komponent .NET Framework 3.5
pobierz