PLANISTA 2010 NET

Grupa:

Programy do harmonogramowania

Producent:

Programowanie Maszyn Cyfrowych Piotr Chyliński

To nowoczesne narzędzie przeznaczone do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń i kontroli realizacji przedsięwzięć w branży budowlanej.

Oprogramowanie pozwala na:
- określenie budżetów finansowych i rzeczowych dla każdej budowy,
- czytanie kosztorysów i wykorzystanie ich do planowania i budżetowania budów,
- sporządzanie harmonogramów budów,
- ewidencję kosztów i przychodów wypracowywanych na budowach,
- ewidencję zużycia nakładów rzeczowych na poszczególnych budowach z uwzględnieniem rozpisania zużycia na poszczególne zadania występujące w harmonogramie,
- porównanie asorytmentu, ilości i wartości użytch materiałów z planowanym zużyciem,
- zakładanie i prowadzenie magazynów,
- rejestrację postępu robót i tym samym pozwala na dokonanie kontroli terminów realizacji poszczególnych zadań oraz porównanie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót z terminami rzeczywistymi.

Dzięki dostępności w bazie informacji dotyczącej planowanych terminów i kosztów oraz rzeczywistych terminów i kosztów można dokonać analizy przedsięwzięcia budowlanego metodą wartości uzyskanej, w której wyznaczane są współczynniki kosztów oceniające poziom wydatków i współczynniki harmonogramu oceniające stan postępu robót w czasie.

Program wspomaga też zarządzanie pracą podwykonawców poprzez rejestrację umów z podwykonawcami, ustalanie terminów ich zaangażowania w realizacji inwestycji czy kontrolę właściwego rozliczania się z nimi.

Program pracuje z wykorzystaniem bazy danych, do której wszyscy użytkownicy zapisują informacje o swoich budowach. Do bezpośredniej komunikacji użytkowników z bazą danych wykorzystana jest nowoczesna technologia umożliwiająca realizację tej komunikacji zarówno przez sieć lokalną jak też przez sieć internetową.

Najważniejsze cechy programu:
- program umożliwia pracę z bazą danych poprzez łącza lokalne oraz łącza internetowe,
- w programie użyte zostały nowoczesne narzędzia programistyczne do wizualizacji danych pozwalające użytkownikowi na samodzielne kształtowanie zestawień danych,
- prosta obsługa programu.
Cena:
Brutto:
3075.00 zł
Ekrany programu: