BHP w budownictwie

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wolters Kluwer

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników, prowadzenia procesu budowlanego, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie bhp oraz kwestię obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. Książka zawiera również wzory obowiązujących formularzy oraz słowniczek użytych pojęć.

Adresaci:
Pozycja adresowana jest przede wszystkim do osób związanych z branżą budowlaną:
- pracodawców, - kadry kierowniczej,
- specjalistów służby bhp oraz pracowników.
Jednak ze względu na szeroko potraktowany temat, może być użyteczna w branżach pokrewnych, a nawet niezwiązanych z budownictwem.

Stan prawny na 29.12.2009 r.
Cena:
Brutto:
52.00 zł