Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Każda firma ma obowiązek prowadzić książkę kontroli i udostępniać ją na żądanie różnych organów, np. PIP, Sanepid, US, CBA itp.

Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli. W programie można nie tylko dokonywać wpisów z kontroli. Program prowadzi statystykę wszystkich kontroli dokonanych w danym roku kalendarzowym przez określone organy kontrolne. Program po przekroczeniu ustawowego limitu kontroli w danym roku ostrzeże cię automatycznie o tym fakcie. Dodatkowo program posiada unikalną bazę organów uprawnionych do dokonywania kontroli w twojej firmie. W bazie znalazło się blisko 1000 instytucji. Dzięki funkcji „Znajdź w pobliżu” program wskaże ci organy kontrolne działające w twoim pobliżu. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” daje możliwość obsługi więcej niż jednej firmy.

- Program umożliwia prowadzenie książki kontroli dla wielu firm i lokalizacji jednocześnie.
- Program umożliwia jednoczesną pracę kilku osób jednocześnie np. w centrali i jednostce terenowej.
- Program prowadzi statystyki przeprowadzonych kontroli. Ostrzega automatycznie o przekroczeniu przez dany organ kontrolny ustawowego limitu trwania kontroli.
- Program posiada unikalną bazę organów uprawnionych do dokonywania kontroli w twojej firmie.
- Program automatycznie podpowiada jakie organy kontrolne znajdują się w pobliżu twojej firmy.
- Program daje możliwość dołączenia dowolnych plików do każdej kontroli. Mogą to być e-maile, skany pism urzędowych, zdjęcia itd.

Cena:
Brutto:
244.77 zł