Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Publikacja zawiera wzory dokumentów oraz protokołów pomiarów najczęściej wykonywanych w energetyce zawodowej. Formularze dostarczane są w edytowalnej formie, co znacznie skraca czas przygotowania właściwej dokumentacji pomiarowej.

Korzyści
Kupując publikację:
•zgłosisz gotowość instalacji do przyłączenia,
•sprawdzisz stan izolacji rozdzielni oraz przekładników prądowych i napięciowych,
•zbadasz izolację linii kablowej,
•udokumentujesz stan techniczny transformatora mocy.

Spis treści
Publikacja składa się z pięciu głównych działów:
1. Przyłączenie instalacji do sieci
- zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia
- oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej
2. Pomiary rozdzielni
- protokół badania izolacji rozdzielni
- protokół badania wyłącznika mocy
- protokół badania i regulacji odłącznika – odłącznika mocy
- protokół badania przekładników prądowych
- protokół badania przekładników napięciowych
3. Pomiary linii kablowej
- protokół badania izolacji linii kablowej
4. Pomiary transformatorów mocy
- protokół badania transformatora mocy
- analiza oleju transformatorowego
5. Inne pomiary
- protokół badania zabezpieczenia baterii kondensatorów typu
- protokół sprawdzenia baterii akumulatorów
- protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dźwigu

Wszystkie dokumenty przygotowane zostały w łatwej do edycji formie.
Cena:
Brutto:
61.38 zł