Świadectwo energetyczne na CD

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Świadectwo energetyczne na CD to prawdziwy niezbędnik dla osób zainteresowanych sporządzaniem świadectw energetycznych. Krok po kroku prowadzi do rzetelnej oceny wykorzystania energii w danym budynku lub lokalu i pozwala na stworzenie aktualnie obowiązującej wersji świadectwa energetycznego w formie elektronicznej i drukowanej.

Publikacja zawiera m.in.:
- wykaz budynków podlegających certyfikacji
- informację na temat różnicy między audytem a certyfikatem energetycznym
- aktualne wymagania jakości energetycznej stawiane różnym typom budynków
- wzory świadectw energetycznych dla różnych typów budynków
- metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
- opatrzone komentarzami i rysunkami przykłady prawidłowo zaprojektowanych przegród
- wytyczne niezbędne do obliczania współczynnika przenikania ciepła U
- analizę porównawczą wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E i zapotrzebowania na moc cieplną Q
- przykładowe pytania egzaminacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Korzyści - profesjonalne narzędzie pozwalające na szybkie i bezbłędne przygotowanie świadectwa energetycznego oraz wykonanie niezbędnych obliczeń cieplnych
- kontrola stanu budynku
- wyjątkowo prosta obsługa
- przejrzysty układ treści (logicznie powiązane ze sobą zakładki: budynek, przegrody, lokal, wyniki i generowanie promesy, świadectwa i projektowanej charakterystyki)
- stała aktualizacja danych (co pół roku nowa wersja programu).

Aktualności
Materiały aktualizacyjne będą Państwu dostarczane do pisemnego odwołania. Aktualizacja programu ukazuje się dwa razy w roku.

Spis treści
1. Vademecum Certyfikacji.
2. Wykaz norm.
3. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej.
4. Wymogi charakterystyk energetycznych regulowane Warunkami Technicznymi.
5. Metodologia obliczania charakterystyk energetycznych.
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej.
7. Wykonawcy świadectw.
8. Akty prawne.
Autorzy
Program pod redakcją Włodzimierza Berdychowskiego został opracowany we współpracy z wieloletnimi praktykami z zakresu energooszczędności.
Cena:
Brutto:
121.77 zł