ABBYY PDF Transformer PRO

Grupa:

Konwertery PDF, OCR

Producent:

AutoID

ABBYY PDF Transformer 3.0 oferuje szeroką gamę użytecznych funkcji, pozwalających w prosty sposób przekształcać pliki PDF do formatów z możliwością przeszukiwania i edycji w celu wprowadzenia niezbędnych zmian, modyfikować istniejące pliki PDF, tworzyć przeszukiwalne pliki PDF i dokumenty PDF/A, łączyć wiele dokumentów w jeden plik PDF, dołączać nowe pliki, chronić dokumenty PDF i optymalizować je pod kątem archiwizacji.

ABBYY PDF Transformer 3.0 bazuje na wielokrotnie nagradzanych mechanizmach do rozpoznawania firmy ABBYY, oferując najwyższą jakość konwersji plików PDF. Dzięki wykorzystaniu technologii OCR, program precyzyjnie "odczytuje" tekst we wszelkiego rodzaju plikach PDF (w tym plikach PDF zawierających wyłącznie obraz lub zeskanowanych) w 184 językach.

ABBYY PDF Transformer 3.0 jest w pełni zintegrowany z aplikacjami pakietu Microsoft Office. Dzięki wbudowanemu paskowi narzędzi programu PDF Transformer, dostęp do programu i przekształcanie plików PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji Microsoft Word, Excel i Outlook wymaga kliknięcia jednego przycisku.

Funkcjonalność
Konwersja plików PDF
- Technologia inteligentnej konwersji plików
- Przetwarzanie WSZELKIEGO rodzaju plików PDF
- Precyzyjne odwzorowanie struktury i formatowania dokumentów
- Obsługa 184 języków i automatyczne wykrywanie języka
- Integracja z aplikacjami pakietu Microsoft Office
- Konwersja z poziomu Eksploratora Windows
- Konwersja plików PDF do formatów umożliwiających edycję
- Konwersja wielu plików PDF za jednym kliknięciem
- Narzędzia do ręcznego wyboru obszarów
- Konwersja wybranych stron i obszarów
- Zapisywanie oznaczonych obszarów dokumentu w schowku
- Elastyczne opcje odwzorowania układu

Tworzenie plików PDF
- Tworzenie plików PDF z poziomu aplikacji pakietu Microsoft Office
- Funkcja drukowania do formatu PDF z dowolnej aplikacji
- Łączenie wielu plików w jeden dokument PDF
- Odtwarzanie wewnętrznych odnośników, hiperłącz i metadanych
- Obsługa formatu PDF/A
- Optymalny rozmiar tworzonych plików PDF

Korekta i ochrona plików PDF
- Konwersja plików PDF z obrazami na przeszukiwalne pliki PDF
- Wydajna kompresja MRC
- Dołączanie nowych plików do istniejących dokumentów PDF
- Tworzenie plików PDF chronionych hasłem
- Redakcja informacji poufnych
- Pieczęcie i numeratory.

Co nowego?
Nowoczesna technologia ADRT
Przekształcając pliki PDF, program ABBYY PDF Transformer nie tylko przechwytuje tekst, lecz także odtwarza wszystkie elementy formatowania; tytuły, tabele, kolumny, grafiki, wykresy, hiperłącza i łącza wewnętrzne itd. Eliminuje w ten sposób potrzebę przepisywania lub formatowania dokumentów. PDF Transformer 3.0 wykorzystuje rewolucyjną technologię adaptatywnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology - ADRTT), która w inteligentny sposób odtwarza strukturę logiczną dokumentów na przestrzeni wielu stron i generuje pliki w rodzimym formacie programu MicrosoftR Word. Precyzyjnie odtwarza nagłówki i stopki, numerację stron, przypisy, czcionki i style, a także podpisy pod ilustracjami na wszystkich stronach dokumentu. Zmiany wprowadzone w numeracji stron, przypisach lub podpisach zostaną błyskawiczne uwzględnione w całym dokumencie.

Więcej rozpoznawanych języków
ABBYY PDF Transformer oferuje najszerszą gamę obsługiwanych języków - przetwarza dokumenty w 184 językach, w tym w różnorodnych językach posługujących się alfabetami łacińskim i cyrylicą, a także w językach greckim, ormiańskim, hebrajskim, chińskim, japońskim i tajskim. Ponadto, aplikacja automatycznie rozpoznaje języki dokumentu.

Łączenie wielu plików w jeden dokument PDF
ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala łączyć wiele dokumentów o różnym formacie (np. pliki programu Word, Excel, inne pliki PDF itp.) w jeden plik PDF. W wynikowym pliku PDF treść pochodząca z każdego z plików umieszczana będzie od nowej strony.

Wydajna kompresja MRC
Na etapie przekształcania dokumentów na przeszukiwalne pliki PDF program udostępnia specjalną opcję pozwalającą skompresować plik wynikowy z wykorzystaniem unikatowej technologii kompresji MRC firmy ABBYY, która pozwala nawet 10-krotnie ograniczyć rozmiar pierwotnego pliku (zależnie od jego zawartości), przy zachowaniu jego czytelności i wyglądu. Technologia ta identyfikuje poszczególne warstwy pliku PDF i poddaje je skutecznej kompresji przy użyciu najodpowiedniejszej metody. Obsługa mocno skompresowanych przeszukiwalnych plików PDF ma szczególne znaczenie, jeśli użytkownik ma potrzebę znacznego ograniczenia przestrzeni dyskowej przeznaczonej na zarchiwizowane dokumenty.

Dołączanie nowych plików do istniejących dokumentów PDF
ABBYY PDF Transformer 3.0 pozwala tworzyć pliki PDF a także z łatwością modyfikować istniejące dokumenty PDF poprzez dołączanie do nich nowych plików w formatach Microsoft Word, Excel, Visio, PowerPoint, HTML i TXT. Nowa zawartość dołączana jest na końcu dokumentu PDF. Aby dołączyć nowy plik, wystarczy zaznaczyć go w folderze i wybrać opcję "ABBYY PDF Transformer 3.0 - Dołącz do istniejącego dokumentu PDF" z menu podręcznego.

Redakcja informacji poufnych
Konwertując plik PDF do postaci przeszukiwalnej, można z łatwością usunąć wszelkie informacje poufne - zarówno z warstwy tekstowej, jak i z grafik. Wszelkie dane poufne (w tym metadane) nie są zwyczajnie ukrywane lub zamazywane, lecz zostają faktycznie usunięte z pliku.

Pieczęcie i numeratory
ABBYY PDF Transformer pozwala w prosty sposób oznaczyć dokumenty poprzez naniesienie na nich pieczęci zawierających dowolny tekst, w dowolnym kolorze i miejscu. Z kolei identyfikację, ochronę i automatyczną numerację dokumentów o dużej objętości, dzięki którym możliwe jest łatwe ich odnalezienie w późniejszym terminie, umożliwia funkcja numeratora.
Cena:
Brutto:
404.67 zł
Do pobrania:
Wymagania sprzętowe:
- Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/ Xeon™, AMD K6/Athlon™/Duron™ lub kompatybilnym
- Procesor musi mieć częstotliwość co najmniej 200 MHz
- System operacyjny Microsoft® Windows® Server 2003, Microsoft® Windows® XR Microsoft® Windows® 2000 (z dodatkiem SP2 lub nowszym)
- Zalecane 128 MB lub więcej pamięci RAM
- 150 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym przy typowej instalacji programu oraz 70 MB przy uruchamianiu programu
- Karta graficzna i monitor zgodne ze standardem SVGA (rozdzielczość min.800 x 600 pikseli)
Uwaga: Aby móc tworzyć pliki PDF z dokumentów utworzonych w Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint, w komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja Microsoft Office.