e-Bistyp Remonty - dostęp roczny

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp Remonty to wersja on-line Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów remontowych, zawierająca wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji katalogu, , poszerzone o archiwum danych, z możliwością intuicyjnego wyszukiwania on-line.

Program stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych.
Umieszczone ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:
1. ogólnobudowlanej
2. sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
3. elektrycznej
4. inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

e-Bistyp Remonty zawiera również obiekty modelowe, które stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych.

Zawarte wskaźniki cen można wykorzystać do:
1. ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;
2. szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;
3. sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa;
4. określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych;
5. sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;
6. szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);
7. analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;
8. opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

Baza on-line katalogu e-Bistyp Remonty jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen.
Dzięki wersji on line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy bark dostępu do Internetu nie uniemożliwia korzystania z produktu, ponieważ możliwy jest eksport danych cenowych na dysk komputera i zasilenie nimi programu do kosztorysowania.

Publikacja współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.
Cena:
Brutto:
678.96 zł