e-Bistyp Drogi - dostęp kwartalny

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp Drogi to wersja on-line Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych, zawierająca wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji katalogu, poszerzona o archiwum danych od 2004 roku, bazę wiedzy (akty prawne, komentarze, druki) oraz intuicyjne narzędzia wyszukiwania.

Na zawartość "e-Bistyp Drogi" składają się ceny jednostkowe robót i obiektów zawarte wcześniej w "Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH" oraz w "Katalogu cen jednostkowych robót REMONTOWYCH", zakres robót występujący wcześniej w ww. katalogach został znacznie rozszerzony zarówno w zakresie cen jednostkowych jak też i obiektów drogowych (szczegółowy opis zawartości katalogu został zaprezentowany w spisie treści do katalogu).

Ceny w nim zamieszczone bazują na aktualnych cenach rynkowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu), uśrednionych w skali kraju oraz uwzględniają wymagania Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Umożliwia to ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

e-Bistyp Drogi zawiera również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Baza on-line katalogu e-Bistyp Drogi jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen jednostkowych robót i obiektów drogowych z zakresu robót inwestycyjnych (nowych) i remontowych dotyczących robót drogowych.

Dzięki wersji on-line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy bark dostępu do Internetu nie uniemożliwia korzystania z produktu, ponieważ możliwy jest eksport danych cenowych i zasilenie nimi programu do kosztorysowania.

Publikacja współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.
Cena:
Brutto:
99.63 zł