e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne - dostęp roczny

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp Materiały budowlane to wersja on-line trzech cenników:
1. Informacyjnego cennika materiałów budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
2. Informacyjnego cennika materiałów elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
3. Informacyjnego cennika materiałów instalacyjnych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu.

Produkt zawiera wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji cenników, poszerzone o archiwum danych, z możliwością intuicyjnego wyszukiwania on-line.

e-Bistyp stanowi unikalny system informacji dla rynku budowlanego składający się z bazy cen i stawek do kosztorysowania oraz aktualnych informacji prawnych dotyczących procesu budowlanego.
Na informacje prawne, które zawiera e-Bistyp składają się zagadnienia dotyczące procesu budowlanego oraz akty prawne je regulujące i komentarze. Ponadto posiadają one bazę pytań i odpowiedzi dotyczących procesu budowlanego. Informacje prawne pozwalają w łatwy sposób uzyskać rozwiązanie problemów prawnych.

Program zawiera stawki robocizny kosztorysowej w podziale na regiony kraju:
1.stawki robocizny kosztorysowej netto w regionach kraju (wg podziału na województwa),
2.stawki robocizny kosztorysowej netto w województwach - teren województwa z wyłączeniem miast wojewódzkich stanowiących stolicę województwa,
3.stawki robocizny kosztorysowej netto w miastach wojewódzkich stanowiących stolicę województwa.

Zawiera również stawkę r-g i narzuty do kosztorysowania w poziomie cen średniokrajowych na dany okres czasu.

Bistyp Materiały Budowlane stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.

Program składa się z czterech działów:
• Dział I zawiera ceny materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych z notowań;
• Dział II zawiera ceny najmu sprzętu budowlanego;
• Dział III zawiera koszt jednorazowy za przejazd sprzętu budowlanego;
• Dział IV zawiera ceny materiałów producentów.

W programie umieszczono również: średniokrajową stawkę robocizny kosztorysowej R, wskaźniki narzutów: Kosztów pośrednich (ogólnych) - Ko, Kosztów zakupu - Kz oraz Zysku - Z (za dany kwartał, według notowań Bistyp - Consulting).

Baza on-line katalogu e-Bistyp Materiały budowlane jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen.

Dzięki wersji on line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy bark dostępu do Internetu nie uniemożliwia korzystania z produktu, ponieważ możliwy jest eksport danych cenowych na dysk komputera i zasilenie nimi programu do kosztorysowania.

Publikacja współpracuje z najpopularniejszymi programami kosztorysowymi jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.
Cena:
Brutto:
575.64 zł