e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne - dostęp kwartalny

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

e-Bistyp Materiały budowlane to wersja on-line cennika Bistyp ICMBIE i zawiera:
1. Informacyjny cennik materiałów budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
2. Informacyjny cennik materiałów elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu,
3. Informacyjny cennik materiałów instalacyjnych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu.

Produkt zawiera wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji cenników, poszerzone o archiwum danych, z możliwością intuicyjnego wyszukiwania on-line i bazę wiedzy (akty prawne, komentarze, pytania i odpowiedzi).

Program zawiera stawki robocizny kosztorysowej w podziale na regiony kraju:
1.stawki robocizny kosztorysowej netto w regionach kraju (wg podziału na województwa),
2.stawki robocizny kosztorysowej netto w województwach - teren województwa z wyłączeniem miast wojewódzkich stanowiących stolicę województwa,
3.stawki robocizny kosztorysowej netto w miastach wojewódzkich stanowiących stolicę województwa.

Zawiera również stawkę r-g i narzuty do kosztorysowania w poziomie cen średniokrajowych na dany okres czasu.

Bistyp Materiały Budowlane stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.

Baza on-line katalogu e-Bistyp Materiały budowlane jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen.

Publikacja współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.

ZASTOSOWANIE:
• do sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych i dodatkowych metodą szczegółową
• jako narzędzie do weryfikacji wycen i kosztorysów sporządzanych metoda szczegółową
• do sporządzania wycen metoda szczegółową przy ubieganiu się o kredyt bankowy
• przy sporządzaniu przez rzeczoznawców wycen nieruchomości metodą odtworzeniową
• przy szacowaniu wartości szkód majątkowych
• przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów
• negocjacji cen w postępowaniu bezprzetargowym
• przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.
Cena:
Brutto:
180.81 zł