BISTYP - Informacyjny cennik materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego - II kw 2012

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

Wolters Kluwer

Wersja elektroniczna zawiera przeglądarkę cen oraz możliwość importowania ich do większości programów kosztorysowych, np. EDBUD, NORMA, WINBUD, ZUZIA. Wydawnictwo stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek. Cennik składa się z czterech działów: Dział I zawiera ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych z notowań; Dział II zawiera ceny najmu sprzętu budowlanego; Dział III zawiera koszt jednorazowy za przejazd sprzętu budowlanego; Dział IV zawiera ceny materiałów producentów. NOWOŚĆ! Od wydania III kwartał 2011 cennik zawiera Stawki robocizny kosztorysowej w podziale na regiony kraju (zakładka: MATERIAŁY Z NOTOWAŃ): - stawki robocizny kosztorysowej netto w regionach kraju (wg podziału na województwa), - stawki robocizny kosztorysowej netto w województwach - teren województwa z wyłączeniem miast wojewódzkich stanowiących stolicę województwa, - stawki robocizny kosztorysowej netto w miastach wojewódzkich stanowiących stolicę województwa. Cennik zawiera również stawkę r-g i narzuty do kosztorysowania w poziomie cen średniokrajowych na dany okres czasu. br> Kolejne wydania rozszerzane są o nowe ceny materiałów, szczególnie dział zawierający ceny materiałów producentów.
Cena:
Brutto:
61.50 zł