BISTYP - Informacyjny cennik materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego - I kw 2011

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

Bistyp Consulting Sp. z o.o.

Wersja elektroniczna zawiera przeglądarkę cen oraz możliwość importowania ich do większości programów kosztorysowych, np. EDBUD, NORMA, WINBUD, ZUZIA.

Wydawnictwo stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.

Cennik składa się z czterech działów:
Dział I zawiera ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych z notowań;
Dział II zawiera ceny najmu sprzętu budowlanego;
Dział III zawiera koszt jednorazowy za przejazd sprzętu budowlanego;
Dział IV zawiera ceny materiałów producentów.

NOWOŚĆ!
Od wydania III kwartał 2011 cennik zawiera Stawki robocizny kosztorysowej w podziale na regiony kraju (zakładka: MATERIAŁY Z NOTOWAŃ):
- stawki robocizny kosztorysowej netto w regionach kraju (wg podziału na województwa),
- stawki robocizny kosztorysowej netto w województwach - teren województwa z wyłączeniem miast wojewódzkich stanowiących stolicę województwa,
- stawki robocizny kosztorysowej netto w miastach wojewódzkich stanowiących stolicę województwa.

Cennik zawiera również stawkę r-g i narzuty do kosztorysowania w poziomie cen średniokrajowych na dany okres czasu.
Kolejne wydania rozszerzane są o nowe ceny materiałów, szczególnie dział zawierający ceny materiałów producentów.
Cena:
Brutto:
61.50 zł