SEKOCENBUD - BCU BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH NA CD 3 kw 2011

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU
- ubezpieczenia
- odszkodowania
- klęski żywiołowe

Przeznaczony głównie dla osób i firm zajmujących się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej.
Biuletyn może być również wykorzystywany przez inwestorów publicznych, rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych dotkniętych różnego rodzaju szkodami, a także przez firmy budowlane uczestniczące w procesie likwidacji szkód budowlanych.
Cena:
Brutto:
61.50 zł