KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
Wydanie I, Olsztyn 1995

W katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-20 podane są nakłady rzeczowe na wykonanie elementów stosowanych przy budowie sieci cieplnych wodnych i parowych.
Cena:
Brutto:
18.00 zł