Wersja Edukacyjna - program EDBUD Kosztorys

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Wersja edukacyjna programu do kosztorysowania EDBUD Kosztorys przeznaczona jest do celów edukacyjnych dla szkół, uczelni i placówek oświatowych.
Wersja ta nie może być używana do celów komercyjnych.
Cena:
Brutto:
36.90 zł