Wersja Edukacyjna - program FOBOS WKI

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Wersja edukacyjna programu FOBOS WKI przeznaczona jest do celów edukacyjnych dla szkół, uczelni i placówek oświatowych.
Wersja ta nie może być używana do celów komercyjnych.
Cena:
Brutto:
61.50 zł